Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Více informací o poslání a složení školské rady »

Pro kontakt s rodiči byl vytvořen e-mail: skolskarada@2zskladno.cz.

Rodiče mohou klást pomocí tohoto e-mailu dotazy, připomínky a náměty pro jednání školské rady s vedením školy.

Činnost školské rady