Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla obnovena v dubnu 2013. Je tvořen vždy dvěma zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Vedením školního parlamentu byla pověřena Mgr. Lenka Kopečná.

Stanovy Školního parlamentu 2020/2021

 1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou formou 2 zástupce.
 2. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni jednou ročně.
 3. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 4. do 9. ročníků. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.
 4. Školní parlament se schází jednou měsíčně. Účast zastupitelů je povinná.
 5. V případě absence je nutná řádná omluva (prostřednictvím emailu nebo osobně).
 6. Každý zastupitel je odvolatelný (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedáních) a může být hlasováním nahrazen jiným členem. V rámci příprav různých soutěží a organizací školních aktivit může být zasedání parlamentu svoláno i dvakrát za měsíc.
 7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.
 8. Z každého zasedání je pořízena zpráva s výsledky jednání z předcházejících zasedání.
 9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci ředitelky školy.
 10. V případě, že činnost školního parlamentu je pouze formální, může být jeho činnost kdykoli ukončena ředitelkou školy.
 11. Každý zastupitel má svá práva a povinnosti.

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

 1. Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci třídnických hodin o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.
 2. Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky.
 3. Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu.
 4. Dotazy či návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy.
 5. Každý zastupitel respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelkou školy.
 6. Na zasedání parlamentu je zastupitel povinen předkládat náměty svých spolužáků.
 7. Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.
 8. Zastupitel se aktivně účastní každého zasedání.
 9. Kterýkoli zastupitel může svolat mimořádnou schůzku školního zasedání.

Práva zastupitele školního parlamentu

 1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.
 2. Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.
 3. Vyslovit svůj názor.
 4. Spolupracovat se třídou.

Cíle školního parlamentu

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům základní školy dodržování školního a klasifikačního řádu.

Jednání školního parlamentu

Schůzky školního parlamentu budou ve školním roce 2020/21 probíhat online přes MS Teams a to vždy druhý čtvrtek v měsíci od 18.00 do 18.30 hodin. Termíny jsou následující - 8. 10., 12. 11., 10. 12. , 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6.

Schůzky budou natáčeny a pokud se žáci nebudou moci zúčastnit, budou si je moci pustit se záznamu a dodatečně se vyjádřit v diskusi. Během měsíce se budou problémy a návrhy diskutovat v příspěvcích na MS Teams.

Zvolení zástupci (2019/20)

 • 4.A - Natálie Vedralová, Viktor Lovětínský
 • 4.B - Veronika Vlková, Sofie Galbová
 • 5.A - Patrik Sivek, Kristina Šafránková
 • 5.B - Martina Vlasáková, Bruno Hübner
 • 6.A - Nikol Štěpánková, Adéla Merfeitová
 • 6.B - Klára Šetková, Jana Krobová
 • 7.A - Lucie Pavlíčková, Adriana Husníková
 • 7.B - Adéla Hourová, Natálie Svobodová
 • 8.A - Johana Kachlířová, Rozálie Dragounová
 • 8.B - Soňa Pobořilová, Jiří Mourek
 • 9.A - Hana Vlasáková, Adam Hotový
 • 9.B - Jakub Klouček, Jakub Pipek

Zasedání Školního parlamentu