Školní vzdělávací program

Kompletní znění našeho školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život" je k nahlédnutí v budově školy. Zde uvádíme pouze základní identifikační údaje a podrobný rozpis učiva v jednotlivých předmětech a ročnících.

Základní identifikační údaje Školního vzdělávacího programu

Název ŠVP: Učíme se pro život, č. j. ZŠ/1/N/2007

Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Adresa: Zd. Petříka 1756, Kladno, 272 01

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Vostarková

Koordinátor ŠVP: Mgr. Lukáš Jánský

Telefon: 312 247 151, 312 247 172

Zřizovatel: Statutární město Kladno

Adresa zřizovatele: nám. Starosty Pavla 44, Kladno

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007 v následujícím rozsahu:

  • školní rok 2007/2008 pro 1. a 6. ročník
  • školní rok 2008/2009 pro 1., 2., 6. a 7. ročník
  • školní rok 2009/2010 pro 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník
  • školní rok 2010/ 2011 pro 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročník
  • školní rok 2011/ 2012 pro všechny ročníky základní školy

Podrobný přehled učiva v jednotlivých ročnících

Školní vzdělávací program je koncipován dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících byla posílena zejména pro výuku českého jazyka, matematiky, informatiky a výpočetní techniky, anglického jazyka a přírodních věd.

Celkový přehled rozvržení hodinové dotace v jednotlivých ročnících - 1. stupeň, 2. stupeň.

Učivo ve školním vzdělávacím programu je rozděleno do 3 období. V prvním období je učivo pro 1. - 3. ročník, ve druhém období učivo pro 4. - 5. ročník a ve třetím období učivo pro 6. - 9. ročník.

V učivu jsou doplněna průřezová témata. Tato témata jsou uvedena ve zkratkách. Seznam zkratek průřezových témat je k dispozici ZDE.

Přehled úvodů a kompetencí jednotlivých předmětů - 1. stupeň, 2. stupeň, nepovinné předměty.

Učivo pro 1. až 3. ročník

Učivo pro 4. až 5. ročník

Učivo pro 6. až 9. ročník