Přijímací řízení na Základní školu

Pro přijetí dítěte na ZŠ musí rodiče žáka předložit tyto doklady a dokumenty:

  • rodný list
  • poslední vysvědčení
  • průkaz zdravotního pojištění
  • jméno pediatra
  • adresu a telefonní číslo poslední školy
  • telefonní čísla rodičů
  • bydliště rodičů

Dále je nutno vyplnit dotazníky pro přijetí na ZŠ, které si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.