ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zasedání školské rady - 18. 9. 2009

Zápis ze schůze Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 ze dne 18. 9. 2009

Přítomni:

 • za Statutární město Kladno: nikdo
 • za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr. Karolína Machová
  • Mgr. Jitka Machová
 • za zástupce nezletilých žáků:

  • Mgr. Renata Košťálová
  • Ing. Kateřina Mahovská
 • hosté:

  • Mgr. Šárka Vostarková - ředitelka školy
  • RNDr. Zuzana Kohoutová - zástupkyně ředitelky školy

Program školské rady:

 1. Přivítání školské rady ředitelkou školy.
 2. Personální změny na škole
 3. Akce školy na 1. pololetí
 4. Rekonstrukce školy
 5. Finanční zdroje k pronájmu školy
 6. Rodičovské příspěvky
 7. Termín příští školské rady
 8. Diskuze

 

Závěrečná usnesení školské rady:

 1. Školská rada byla přivítána ředitelkou školy – Mgr. Šárkou Vostarkovou.
 2. Ředitelka školy představila novou zástupkyni školy RNDr. Zuzanu Kohoutovou a informovala školskou radu o nových třídních učitelích na 1. stupni.
 3. Školská rada byla informována o připravených akcích na 1. pololetí.
 4. Školská rada byla seznámena s dokončenými rekonstrukcemi školy - nová tělocvična, jazyková učebna, sociální zařízení a kuchyňka jako odborná pracovna.
 5. Ředitelka školy informovala školskou radu o plně obsazeném pronájmu všech prostorů školy jako finančních zdrojů školy, tělocvičny i učeben pro výuku Aj a Nj.
 6. Mgr. Jitka Machová informovala školskou radu o pozitivní reakci rodičů na stálý rodičovský příspěvek ve výši 300,- Kč.
 7. Příští zasedání školské rady se bude konat 20. 11. 2009 od 14.30 hodin.
 8. Diskuze

Mgr. Karolína Machová

 

V Kladně dne 21. 9. 2009

26. září 2009