Třídní schůzky, třídnické hodiny

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022

  • čtvrtek 9. 9. 2021 - pouze 1. ročník a 3.B od 16.30 hodin
  • čtvrtek 16. 9. 2021 - 2. až 5. ročník (bez 3.B) od 16.30 hodin, 2. stupeň od 17.00 hodin
  • čtvrtek 25. 11. 2021 - 1. stupeň od 16.30 hodin, 2. stupeň od 17.00 hodin
  • čtvrtek 28. 4. 2022 - 1. stupeň od 16.30 hodin, 2. stupeň od 17.00 hodin

Ředitelská volna ve školním roce 2021/2022

  • 27. 9. 2021 - pondělí
  • 20. 12. 2021 - pondělí
  • 21. 12. 2021 - úterý
  • 22. 12. 2021 - středa

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2021/2022