ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

Časopis Poškoláček

Vydávání školního časopisu Poškoláček se stalo již tradicí naší školy. Činnost časopisu trvá již 15. rokem od školního roku 2002/2003. Začali s ní žáci 5. ročníku ve spolupráci s paní učitelkou Vejvarovou. Původně měla redakční rada 6 členů a postupně se k nim přidávali žáci z jiných tříd. Zakládající členové, kteří se podíleli na zrodu časopisu, opustili již ve školním roce 2006/2007 lavice naší školy. Stávající redakční rada má nyní 19 členů ze 4. až 9. ročníků.

Redakční rada:

Ondřej  Šverma IV.B, Magdalena Krejčová V.A, Rosálie  Fontánová V.A, Marie  Dunková V.B, Tereza Pešičková V.B, Barbora  Madiová V.B, Alžběta A. Tatková VI.A, Denisa  Kuzmová VI.A, Claudia  Myslovičová VI.B, Markéta  Mládková VI.B, Nikola  Justová VI.B, Klára Švermová VI.B, Amálie Vacinová VI.B, Eliška Neumanová VII.B, Pavla Kopecká  VII.B, Zoe Opočenská  VII.B, Kateřina Kopecká VIII.A, Vladimír Zázvorka IX., David  Švestka  IX.

Časopis je vydáván 8krát až 9krát ročně v měsíčních intervalech (v nákladu asi 110 výtisků). Při zvláštních příležitostech vyšla i speciální čísla např. o škole v přírodě, čtení na prázdniny, zpěvník hry na flétnu, příloha s  recepty na vánoční cukroví či příloha nejoblíbenějších žákovských vtipů.

Obsahem činnosti bývají i celoroční soutěže. Následně jsou vždy úspěšní řešitelé odměňováni. V letošním školním roce probíhá soutěž ve vědomostních zábavných kvízech a v malování (každý měsíc se odměňují úspěšní luštitelé i malíři).

Redakční tým se schází v sudé týdny na pravidelných schůzkách, kde diskutují a pracují na jednotlivých číslech časopisu, ujednávají si společné akce, vyhodnocují měsíční soutěže apod.

K činnostem redakční rady patří již od samých počátků pomoc a organizování pro družinové děti sportovních odpolední, vyhlašování a vedení turnajů např. v šachách, dámě nebo piškvorkách, též moderování soutěží např. Talentmánie 2014 apod. Z těchto akcí si mohou zpětně žáci na fotografiích na nástěnkách či internetu prohlédnout, jak byla akce zdařilá.

Pro utužení redakčního týmu děláme závěrem školního roku společné výlety, které jsou odměnou za celoroční redaktorskou práci. V minulých letech jsme podnikli např. plavbu parníkem  do ZOO v pražské Troji nebo nákupy v NC Palladium a  návštěvu kina v  Paláci Flora či výlet do zrcadlového bludiště na Petříně. Mezi velmi zdařilé patří také výlet vlakem na Karlštejn, akce za pamětihodnostmi Prahy, či návštěva Dinoparku. V minulém školním roce jsme uskutečnili výpravu Poškoláčka do Národního technického muzea v Praze na výstavu k 700. výročí narození Karla IV.

V minulém školním roce se můžeme pochlubit účastí našeho časopisu v krajském kole „Časopis roku 2016“ v Praze. Postoupili jsme do celostátního kola, konaného 1. prosince 2016 v Brně. 

Poškoláček ke stažení

Školní rok 2016/17

Školní rok 2015/16

Školní rok 2014/15

Školní rok 2013/14

Školní rok 2012/13

Školní rok 2011/12

Školní rok 2010/11

Školní rok 2009/10

Školní rok 2008/09

Školní rok 2007/08

Zvonění

0. hodina07.00 - 07.45
1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.50 - 09.35
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.45 - 11.30
5. hodina11.40 - 12.25
6. hodina12.35 - 13.20
7. hodina13.30 - 14.15
8. hodina14.25 - 15.10

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Partneři

Partnerská škola Microsoftu

Připomínáme

Dnes je:
16. prosince 2019

Svátek slaví:
Dnes: Albína
Zítra: Daniel