Časopis Poškoláček

Vydávání školního časopisu Poškoláček se stalo již tradicí naší školy. Činnost časopisu trvá již 18. rokem od školního roku 2002/2003. Začali s ní žáci 5. ročníku ve spolupráci s paní učitelkou Vejvarovou. Původně měla redakční rada 6 členů a postupně se k nim přidávali žáci z jiných tříd. Zakládající členové, kteří se podíleli na zrodu časopisu, opustili již ve školním roce 2006/2007 lavice naší školy. Stávající redakční rada má ve školním roce 2019/2020 17 členů z 5. - 9. ročníků.

Redakční rada:

Jana Kulichová, Tereza Stahlová, Lucie Stachová, Kristina Šafránková, Lenka Kučerová, Nikola Leila Vítová, Nela Hricišáková, Nikola Ptáčková, Adriana Říhová, Klára Šetková, Michaela Červenková, Adéla Hourová, Barbora Jíchová, Valerie Kolmanová, Anastázie Pazderová, Natálie Svobodová a Alžběta Anna Tatková

Časopis je vydáván 8krát až 9krát ročně v měsíčních intervalech (v nákladu 130 výtisků). Při zvláštních příležitostech vyšla i speciální čísla např. o škole v přírodě, čtení na prázdniny, zpěvník, příloha s  recepty na vánoční cukroví, třídní ankety s vašimi odpověďmi na naše otázky, či příloha nejoblíbenějších žákovských vtipů.

Obsahem činnosti bývají i celoroční soutěže. V loňském roce redatoři zorganizovaly celoroční soutěž – Učitelská výzva, která měla u našich čtenářů velkou odezvu. V letošním školním roce probíhá soutěž ve vědomostních zábavných kvízech a v malování (každý měsíc se odměňují úspěšní luštitelé i malíři).

Redakční tým se schází v liché týdny na pravidelných schůzkách, kde diskutují a pracují na jednotlivých číslech časopisu, ujednávají si společné akce, vyhodnocují měsíční soutěže, ale také vyrábíme jednoduché výrobky, které využívají naši čtenáři k lepšímu pochopení pracovního postupu na výrobku zadaného v časopise např. velikonoční věnec, papírový drak, balicí papír zmizíkovou metodou, atd.

K činnostem redakční rady patří již od samých počátků pomoc a organizování pro družinové děti akcí a turnajů. Letos plánujeme turnaj v piškvorkách a odpoledne s družinami.

Pro utužení redakčního týmu děláme závěrem školního roku společné výlety, které jsou odměnou za celoroční redaktorskou práci. V minulých letech jsme podnikli např. plavbu parníkem do ZOO v pražské Troji, návštěvu kina v Paláci Flora či výlet do zrcadlového bludiště na Petříně. Mezi velmi zdařilé patří také výlet vlakem na Karlštejn, akce za pamětihodnostmi Prahy, či návštěva Dinoparku, také  na výstavu k 700. výročí narození Karla IV. do Národního technického muzea v Praze, či loni do Jump Areny v Praze.

V posledních několika letech se můžeme pochlubit každoroční účastí našeho časopisu v krajském kole „Časopis roku“ konaného v Praze, v roce 2016 jsme se podívali i do celostátního kola, probíhajícího 1. prosince 2016 v Brně. 

Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň a my se nadále budeme pro vás snažit připravovat co nejpěknéjší časopisy a akce, které by vám udělaly radost.

S pozdravem vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Školní rok 2019/20

Školní rok 2018/19

Školní rok 2017/18

Školní rok 2016/17

Školní rok 2015/16

Školní rok 2014/15

Školní rok 2013/14

Školní rok 2012/13

Školní rok 2011/12

Školní rok 2010/11

Školní rok 2009/10

Školní rok 2008/09

Školní rok 2007/08