Zprávy České školní inspekce

Na přelomu dubna a května 2013 proběhla na naší škole pravidelná kontrola České školní inspekce. Kontrola se týkala činnosti základní i mateřské školy.

Jelikož nikdo nejsme dokonalý, tak se i u nás nějaké drobné nedostatky našly. Celkové hodnocení v inspekční zprávě je však velice dobré a myslíme si, že se nemáme za co stydět. Jednotlivé výtky jsme již napravili nebo pracujeme na jejich nápravě. Pochvalu jsme získali zejména za zpracování školního vzdělávacího programu, technické a materiální vybavení školy, atmosféru ve škole, spolupráci učitelů, žáků, rodičů a velmi dobře jsme byli hodnoceni i z hlediska kvality hospitovaných hodin.

Inspekční zprávy