Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny p. Humrová bude přítomna ve své kanceláři od 19. 8. 2024.

Objednání stravy bude možné na stránkách ww.strava.cz od 20. 8. 2024.

Kontakt na vedoucí školní jídelny paní Hanu Humrovou: humrova@2zskladno.cz nebo tel. 724 742 509.

Pokud žák nebo rodič zaplatí přes bankovní účet nebo hotově platbu za obědy, tak se příslušnému žákovi nahrajeme patřičný kredit na jeho konto, ale nemá tím automaticky objednané jídlo! To si musí dotyčný sám navolit buďto přes internet, nebo přes objednávací box v jídelně.

Informace pro žáky středních škol a gymnázia - ZDE

Tým kuchařek naší školní jídelny denně nakrmí všechny žáčky a učitele. Kuchyně je modernizovaná, výdej obědů probíhá elegantně pomocí elektronických čipů a navíc: Dobře vaří!

Výběr svačin a obědů strávníci provádějí pomocí objednávacího boxu. Nejprve si u vedoucí školní jídelny koupí obědy na konkrétní dny. Pomocí boxu si mohou až na 14 dní dopředu navolit, zda si chtějí objednat oběd č. 1 nebo 2. Volbu je dále možné změnit nejpozději 2 dny předem do 8.15 hodin. Tedy např. nejpozději v pondělí v 8.15 hodin je možno provést změnu oběda na středu, atd. U vydávacího okénka se po přiložení čipu na terminál zobrazí, jaký oběd má být vydán.
Strávníci mají možnost výběru jídel z našeho jídelníčku i přes internet. Každý, kdo má zájem o tuto službu se musí nejprve zaregistrovat u vedoucí školní jídelny, která strávníkovi podá další informace. Služba je bezplatná.

Každý den nabízíme našim strávníkům 1 druh polévky, 2 hlavní jídla s přílohou, salátem, kompotem, případně dezertem či moučníkem a podle hlavních jídel teplé nebo chlazené nápoje.

Provozní řád školní jídelny a kuchyně

 

 

Školní svačiny pro žáky

Od 1. dubna 2010 jsou také pro naše žáky personálem školní jídelny připravovány svačiny. Jídelní lístek je zveřejňován v každé třídě a školní jídelně na měsíc dopředu. Cena svačiny je 20,- Kč.

Ovoce do škol

V rámci akce MŠMT - Ovoce do škol je distribuována doplňující informační kampaň o ovoci, které žáci 1. stupně dostávají z dotačního programu jednou měsíčně. Švestka, nektarinka, banán, hruška, kaki, jablko, jablečná šťáva, mandarinka, jablko Golden, jablko červené

Odhlašování obědů a svačin

Odhlášky obědů lze provést i telefonicky na čísle 312 249 289 nebo 724 742 509 vždy nejpozději do 7.00 hodin ráno ještě na týž den.

Cena oběda

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií již ne podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).

věk strávníka cena 1 oběda
7 - 10 let 33,- Kč
11 - 14 let 35,- Kč
15 a více let 37,- Kč

Cena oběda zahrnuje nápoj, polévku, hlavní jídlo a dezert. Platba za obědy na následující měsíc se provádí vždy od dvacátého každého měsíce v době úředních hodin u vedoucí ŠJ. Platit obědy lze v hotovosti nebo bankovním převodem na č. ú. 27-7169900217/0100, vedený u KB. Platba musí mít zadaný variabilní symbol. Variabilní symbol Vám předá vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů

Výdejní doba obědů je pro žáky ZŠ od 11.30 do 13.45 hodin.

Obědy se vydávají pomocí bezkontaktních elektronických čipů. Čip je malý přívěsek, který každý strávník obdrží po zaplacení 121,- Kč ve školní jídelně.

Obědy je možné vybírat z jídelníčku také přes internet na http://www.strava.cz/istravne/. Číslo zařízení 4754.

Odborný článek - Co rodiče nevědí o školním stravování?