Erasmus+

Projekt je financován z prostředků EU.

Školní rok 2023-2024

V letošním školním roce naše škola podala poprvé grantovou žádost do projektu Erasmus+ a hned na první pokus se nám podařilo uspět. Projekt s označením KA 122-SCH je zaměřen na krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání.

Číslo projektu:
2023-1-CZ01-KA122-SCH-000123193
Název projektu:
„Nové výzvy vzdělávání ve 21. století“
Cíle projektu:
  1. Aplikace STEM do výuky přírodovědných předmětů
  2. Smysluplné a praktické využívání nových technologií ve výuce
  3. Individualizace výuky
  4. Analyzování a implementace CLIL do výuky společensko-vědních a technických předmětů
Mobility:
V tomto školním roce vyjedou pedagogové získávat, sbírat, ale rovněž i sdílet a předávat zkušenosti do čtyř zahraničních základních škol.

Od 1. do 7. 10. 2023 navštívili 3 učitelé dvě základní školy ve Zvolenu a ve Vígľaši na Slovensku.

Od 15. do 20. 10. 2023 navštívili další 2 pedagogové základní školu v La Chapelle-en-Serval v blízkosti Paříže ve Francii.

Od 4. do 11. 5. 2024 se podívají 3 učitelé do základní školy v severním Španělsku. 

V dubnu 2024 k nám rovněž zavítají 2 pedagogové z Francie.

Věříme, že nabyté zkušenosti, zajímavé náměty a nápady využijeme při výuce na naší škole a obohatíme tím nejen sebe a ostatní pedagogy, ale zejména zatraktivníme výuku.

Díky získané první zkušenosti s projektem Erasmus+ se chystáme na školní rok 2024-2025 podat další grantovou žádost opět na stínování v partnerských školách a také na partnerskou výměnu našich žáků.