On-line vyučování

On-line vyučování vzniklo na žádost rodičů našich žáků. Obsahuje aktuální probírané učivo, dále učivo, které se bude teprve probírat a především učivo již probrané.

Žáci, kteří mají absenci ve škole, např. z důvodu nemoci, si tak mohou prohlédnout, co se ve škole zrovna probírá a vše si doma průběžně doplňovat.

Dále zde naleznete organizační informace z jednotlivých tříd. Např. kam se kdy, která třída chystá, co si mají žáci přinést do školy, co mají rodiče vyplnit či odevzdat apod.

On-line učivo a organizační informace

Školní rok 2022/23

Přehled zpráv
Třída, rozvrhTřídní učitelUčivoOrganizační
1.A Kamila Náprstková 2 zprávy [aktualizace: 1. května 2023] 3 zprávy [aktualizace: 5. května 2023]
1.B Mgr. Alena Vejvarová 3 zprávy [aktualizace: 2. května 2023] 3 zprávy [aktualizace: 9. května 2023]
2.A PaedDr. Jitka Mužíková 1 zpráva [aktualizace: 25. dubna 2023] 2 zprávy [aktualizace: 12. května 2023]
2.B Mgr. Eva Obešlová 2 zprávy [aktualizace: 28. dubna 2023] 1 zpráva [aktualizace: 28. března 2023]
3.A Mgr. Petra Kasíková 15 zpráv [aktualizace: 2. června 2023] 1 zpráva [aktualizace: 4. dubna 2023]
3.B Mgr. Markéta Zahradníčková 15 zpráv [aktualizace: 31. května 2023] 1 zpráva [aktualizace: 4. dubna 2023]
4.A Mgr. Monika Mňuková 20 zpráv [aktualizace: 5. června 2023] 3 zprávy [aktualizace: 30. května 2023]
4.B RNDr. Renata Filippi 18 zpráv [aktualizace: 31. května 2023] 0 zpráv
5.A Mgr. Markéta Pokorná 108 zpráv [aktualizace: 31. května 2023] 0 zpráv
5.B Mgr. Lenka Kopečná 7 zpráv [aktualizace: 31. května 2023] 0 zpráv
6.A Mgr. Martina Niedermaierová 19 zpráv [aktualizace: 1. června 2023] 1 zpráva [aktualizace: 19. září 2022]
6.B Mgr. Miroslava Fidlerová 20 zpráv [aktualizace: 31. května 2023] 0 zpráv
7.A Mgr. Kateřina Kloučková 23 zpráv [aktualizace: 1. června 2023] 1 zpráva [aktualizace: 19. září 2022]
7.B Mgr. Tomáš Rosenkranz 19 zpráv [aktualizace: 1. června 2023] 1 zpráva [aktualizace: 15. září 2022]
8.A Mgr. Barbora Kohoutová 21 zpráv [aktualizace: 18. května 2023] 1 zpráva [aktualizace: 5. května 2023]
8.B Mgr. Petra Dlouhá 20 zpráv [aktualizace: 29. května 2023] 0 zpráv
9.A Mgr. Kateřina Kohoutková 24 zpráv [aktualizace: 1. června 2023] 2 zprávy [aktualizace: 16. září 2022]
9.B Mgr. Karolina Machová 25 zpráv [aktualizace: 29. května 2023] 3 zprávy [aktualizace: 22. září 2022]