Mateřská škola

312 247 589

Aktuální informace

Pokyny pro rodiče předškoláků - návrat do MŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se POUZE PŘEDŠKOLÁKŮM znovu otevírá mateřská škola za zpřísněných hygienických opatření.

Testování

Návod na testování

Každé dítě bude v šatně před vstupem do třídy MŠ otestováno antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude dítěti umožněn vstup do třídy. Test provede dítěti jeho zákonný zástupce. Instrukci obdrží rodič od paní učitelky při příchodu do MŠ. Pokud dítě v den testování do školky nepřijde, bude testováno jakýkoliv jiný den při příchodu do školky.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k většímu množství dětí je vhodné přijít do mateřské školy včas, aby měl rodič časovou rezervu na počkání na vyhodnocení testu.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni.

Z testováni jsou vyloučeny děti, jejichž rodiče prokazatelně předloží, že před méně než 3 měsíci prodělaly onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Děti, které se testování nezúčastní, nemohou navštěvovat mateřskou školu a budou muset zůstat doma stejně jako děti, které nejsou předškolního věku. Pro takové děti již nebude zajištěna distanční výuka.

Hygienická opatření

Pokud dítě, učitelka nebo provozní pracovník mateřské školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, třeba jen obyčejnou rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Děti NEMUSÍ nosit zdravotnickou roušku, ani respirátor. Všichni zaměstnanci a rodiče musí mít respirátor po celou dobu nasazen. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si děti umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny třídy jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Děti se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a nemíchají se s ostatními dětmi a to ani na obědě.

Kdo bude kdy ve školce

Mateřská škola je zatím otevřena pouze pro přeškoláky, kteří budou rozděleni do neměnících se skupin maximálně po 15 členech.

Jídelna

Děti chodí na oběd se svými učitelkami v konkrétní čas, aby nedošlo k míchání s dětmi z jiné třídy.

7. dubna 2021

Zápis do MŠ bude distančním způsobem

Zápis do mateřské školy se uskuteční distančním způsobem bez účasti dítěte v období od 5. 5. do 14. 5. 2021.

Přesný způsob vyplňování žádostí a způsob předání/nahrávání potřebných dokumentů, zveřejníme do poloviny dubna.

Informace k zápisu, které zveřejnil náš zřizovatel Magistrát města Kladna jsou ke stažení - ZDE.

25. ledna 2021

Volná pracovní místa

Do klasické i logopedické třídy mateřské školy přijmeme učitelky/učitele na plný úvazek. Nástup dle dohody, nejpozději od září 2021.

Zájemce může být i neaprobovaný, ale se zájmem o danou profesi a ochotou doplnit si kvalifikaci. Ideálně hledáme kreativního člověka schopného spolupráce v mladém kolektivu.

Více informací u vedoucí učitelky mateřské školy Ivany Zemanové na tel. 736 482 075 nebo email zemanova@2zskladno.cz.

17. března 2021

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

jelikož jsme dotazováni na informace ohledně prázdninového provozu v MŠ, tak jej pro Vaši potřebu již nyní zveřejňujeme.

 

MŠ uzavřena od 2. 7. – 9. 7. 2021

MŠ otevřena od 12. 7. – 31. 7., 2. 8. – 25. 8.2021

MŠ uzavřena od 26. 8. – 31. 8.2021

23. února 2021