Mateřská škola

312 247 589

Aktuální informace

Prázdninový provoz

Upozorňujeme rodiče přihlášených dětí na prázdninový provoz, že provoz v období července a srpna je od 7.00 do 16.30 hodin.

Rovněž připomínáme, že v období od 7. 7. do 10. 7. je školka uzavřena pro všechny děti a v srpnu od 26. 8. rovněž. Jinak platí termíny závazného nahlášení docházky dětí. Děkujeme.

29. června 2020

Informace o úplatě

Provoz mateřské školy se vrací do normálního režimu, a tak žádáme o zaplacení úplaty za červenec do 15. 7. 2020 a za srpen do 15. 8. 2020. Děkujeme.

Naopak v případě, že má někdo přeplatek, může si zažádat emailem u ředitelky školy vostarkova@2zskladno.cz o jeho vrácení. Po zažádání bude přeplatek vrácen obratem zpět na účet.

3. července 2020

Hezké prázdniny

Milé děti, vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné slunečné prázdniny plné nevšedních zážitků, pohodovou dovolenou a v neposlední řadě pevné zdraví!

Dětem, které nás opouští a zasednou v září do školních lavic, přejeme mnoho úspěchů ve škole.

S vámi ostatními se těšíme na setkání v novém školním roce 2020/2021.

Kolektiv mateřské školy

3. července 2020

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Informační schůzka nově přijatých dětí od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/2021 se koná 24. 8. 2020 od 16.00 hodin v tělocvičně mateřské školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

3. července 2020