Mateřská škola

312 247 589

Aktuální informace

Volné pracovní místo

Hledáme uchazeče/uchazečku na pozici učitele/učitelky mateřské školy se vzděláním do speciální třídy s logopedickým zaměřením.

Pravděpodobný nástup leden 2021 (dle dohody).

V případě zájmu kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Ivanu Zemanovou na tel. 736 482 075 nebo zašlete životopis na email: zemanova@2zskladno.cz.

15. září 2020

Obecné informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče,

mateřská škola bude fungovat v tomto režimu:

  • dítě s projevy infekčního onemocnění nebude vpuštěno do budovy mateřské školy. V případě, že se u dítěte během dne objeví příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, dušnost, respirační potíže, bolest hlavy, krku, kloubů, svalů, střevní potíže, ztráta čichu a chuti), je pedagog povinen dané dítě izolovat od ostatních osob a neprodleně informovat zákonného zástupce. Do převzetí zákonným zástupcem je dítě umístěno pod dohledem v izolační místnosti. O dalších krocích rozhodne praktický lékař, který písemně stanoví, zda se jedná o infekční či chronické onemocnění.
  • děti zůstávají ve svých kmenových třídách
  • v každé třídě je nainstalován zásobník s desinfekcí, je nutné dodržovat časté mytí rukou
  • třídy budou intenzivně větrány a několikrát denně desinfikovány
  • prosíme zákonné zástupce, aby doprovod dítěte při příchodu a odchodu z MŠ byla pouze jedna osoba
  • prosíme zákonné zástupce, aby nevstupovali do budovy školy, pokud to nebude nezbytně nutné
  • při vstupu do budovy školy žádáme zákonné zástupce, aby si zakryli ústa rouškou
  • platby provádějte převodem na účet školy
  • manuál MŠMT

Děkujeme za pochopení

27. srpna 2020