Mateřská škola

312 247 589

Aktuální informace

Úplata za předškolní vzdělávání březen – červen 2020

Úplata za měsíc březen činí 272,- Kč. Mnozí z Vás jste provedli úplatu v plné výši. Protože nevíme, jak dlouho bude mateřská škola uzavřena, provedeme vyrovnání všech plateb v měsíci červnu. Úplatu za měsíc duben (jestliže bude mateřská škola celý měsíc uzavřena) nebudeme vybírat. Pokud ji někdo pošle, bude součástí červnového vyrovnání.

Děkuji za pochopení Mgr. Vostarková, ředitelka školy

25. března 2020

Uzavření MŠ

Od středy 18. 3. 2020 je až do odvolání mateřská škola z rozhodnutí pana primátora UZAVŘENA!

Zároveň však byla naše MŠ určena jako školské zařízení, do kterého mohou nadále docházet děti od 3 do 10 let a to výhradně rodičů, kteří pracují v integrovaném záchranném systému nebo dalších nezbytných profesích potřebných v nouzovém stavu státu - např. prodavačky potravin.

Rodič přivádějící dítě musí vstupovat do budovy MŠ výhradně s nasazenou rouškou a do MŠ nebude přijato žádné dítě s jakýmikoliv respiračními problémy nebo jinými příznaky nemoci.

Rodič dítěte mladšího 13 let může dle zákona čerpat po dobu nouzového stavu 60% platu jako ošetřovné. Musí svému zaměstnavateli předložit žádost potvrzenou školkou. Pokud máte zájem o čerpání této dávky, napište na e-mail vostarkova@2zskladno.cz a vedení mateřské školy vám zašle příslušný formulář s potvrzením.

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zveřejňujeme následující informace:

Pokud se děti a zákonní zástupci vrátí do ČR ze zahraničí, musí povinně zatelefonovat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje na číslo: 736 521 357 nebo svému praktickému lékaři, kde získají pokyny k dalšímu chování. Rovněž o tom musí informovat vedení školy. Pokud se děti vrátí z Itálie, Rakouska, Německa, Švýcarska, Velké Británie, Španělska, Francie, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, Belgie, Číny, Íránu a Jižní Koree, musí zůstat povinně 14 dní po návratu doma v karanténě.

Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem. Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin. Návody na správné mytí rukou byly instalovány u všech umyvadel. Ve školní jídelně mají žáci k dispozici dezinfekční gel na bázi alkoholu.

3. března 2020

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 7 do 18 hodin a v pátek 15. 5. 2020 od 7 do 17 hodin. Více informací doplníme koncem dubna, včetně možnosti si předem zarezervovat termín na konkrétní čas bez nutnosti čekání ve frontě.

26. listopadu 2019