Základní škola

312 247 172
607 031 355

Plánované akce

Aktuální informace

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 

 

Zápis proběhne v  dubnu 2020 bez osobní přítomnosti dětí. Škola upřednostňuje a žádá zákonné zástupce, aby podávali žádost k  základnímu vzdělávání i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

 

Termíny pro podání přihlášky: 

​1. Podání žádosti bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v  termínech od úterý 14. dubna do soboty 25. dubna 2020 do 12.00 hodin.

 • žádost vyplníte pomocí online formuláře dostupného na následujícím webovém odkazu: aka.ms/zapis
 • před zahájením zápisu bude na webových stránkách školy zveřejněn detailní návod. 

 

2. Ve velmi výjimečných případech je možné osobní předání žádosti do školy, které bude umožněno od  pondělí 20. dubna do čtvrtka 23. dubna 2020 od 9 do 12 hodin, v pátek 24. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. dubna 2020 od 9.00 do 12.00 hodin.

 • formulář k vyplnění bude připraven v budově školy 

 

Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků; neuvádíme jméno, ale právě identifikační číslo žáka. 

 

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit: 

 • doporučení dětského lékaře, 
 • vyjádření školského poradenského zařízení (vyšetření PPP). 

 

22. března 2020

Odložení školy v přírodě

Vážení rodiče,

z důvodu koronaviru se škola v přírodě odkládá na příští rok. Kdo se rozhodne nechat platbu na příští rok, tak zůstane přihlášen. Kdo chce vrátit peníze na účet, napište na email vostarkova@2zskladno.cz. Žákům 9. ročníku bude platba vrácena automaticky.

Děkujeme za pochopení

24. března 2020

Informace o způsobu vzdělávání v době uzavření školy

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k nastalé situaci a předpokládané době uzavření školy není možné, aby se žáci tak dlouhou dobu neučili. Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími probíhá následující formou, kterou lze rozdělit na 4 části.

 1. Každý žák má na online vyučování u své třídy obsah učiva a formou příloh získává úkoly a zadání, které má vypracovat s uvedením termínu a způsobu odevzdání. Učivo je zveřejněno na celý týden dopředu. Tato část je pro žáky povinná.
 2. Většina ověřování znalostí probíhá formou testů prostřednictvím iškolyTato část je pro žáky povinná.
 3. Jako BONUS jsou v online vyučování uvedené další zdroje, které mohou žáci využít. Přihlašovací údaje a stručné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých zdrojů.
 4. Někteří učitelé rozšířili předchozí body o možnost video/audio přenosů se svými žáky přes prostředí MS Teams.

 

Veškeré přihlašovací údaje byly žákům zaslány emailem prostřednictvím iškoly. Pokud máte někdo technický problém, zasílejte dotazy na jansky@2zskladno.cz

 

Pevně věříme, že to společně následující týdny úspěšně zvládneme.

16. března 2020

Poděkování žákům a rodičům

Děkujeme touto cestou všem žákům a rodičům. Ačkoliv nás zpráva o uzavření škol a zavedení distančního vzdělání zastihla na jarních prázdninách a neměli jsme čas na žádné přípravy, tak jsme společně dokázali přejít na nový druh vzdělávání velice obstojně. Svědčí o tom výsledky za tento první týden, které máme k dispozici na 1. i 2. stupni.

Během prvního týdne se do distančního vzdělávání zapojilo 97% všech žáků školy a 60% žáků 2. stupně se dokonce hned během prvního týdne zúčastnilo online video přenosů přes MS Teams. Žáci 1. stupně začali s video hodinami tento týden.

Jsme rádi, že vynaložené úsilí nás všech má první výsledky a pevně věříme, že po vyladění všech činností budeme mít dobře zabezpečené vzdělávání vašich dětí v následujících týdnech, možná měsících.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví a sil v dalších týdnech!

Stará Amálka

Počet žáků 1. stupně zapojených do distančního vzdělávání během prvního týdne výuky - 97%

 

21. března 2020

Zrušení téměř všech školních akcí do konce školního roku

Vzhledem k déle trvajícímu uzavření školy budou kromě školní akademie všechny školní akce, exkurze a výlety zrušeny. Stalo se tak z důvodu prevence před možnou nákazou a také z důvodu potřeby využití maximálního možného času po návratu do školy k vyučování.

Všechny platby za neuskutečněné a již zaplacené akce, budou rodičům vráceny.

16. března 2020

Bezpečnostní pokyny ohledně koronaviru - 21. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zveřejňujeme následující informace:

Po jarních prázdninách zůstává naše škola stejně jako ostatní školy v ČR až do odvolání uzavřena. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny. Zrušen je i provoz školní družiny.
Rodič žáka mladšího 13 let může dle zákona čerpat po dobu nouzového stavu 60% platu jako ošetřovné. Musí svému zaměstnavateli předložit žádost potvrzenou školou. Pokud máte zájem o čerpání této dávky, napište na e-mail vostarkova@2zskladno.cz a vedení školy vám zašle příslušný formulář s potvrzením.

 

Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátí do ČR ze zahraničí, musí zatelefonovat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje na číslo: 736 521 357, kde získají pokyny k dalšímu chování. Rovněž o tom musí informovat vedení školy. Pokud se vracíte z Itálie, Rakouska, Německa, Švýcarska, Velké Británie, Španělska, Francie, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, Belgie, Číny, Íránu a Jižní Koree, musíte zůstat povinně 14 dní po návratu doma v karanténě.

 

Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem. Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin. Návody na správné mytí rukou byly instalovány u všech umyvadel. Ve školní jídelně mají žáci k dispozici dezinfekční gel na bázi alkoholu.

3. března 2020

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 24. 4. 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. 4. 2020 od 9 do 12 hodin. Více informací doplníme začátkem dubna, včetně možnosti se online přihlásit na konkrétní čas.

26. listopadu 2019

Škola v přírodě

Škola v přírodě je již plně obsazena. Přihlásit se nyní tedy můžete už jen jako náhradník.

V termínu od 6. do 12. 6. 2020 proběhne škola v přírodě ve Staré Živohošti. Cena je včetně dopravy a všech služeb 3000 Kč.

Platbu je možné uhradit převodem na bankovní účet školy 27-7169900217/0100 se zprávou pro příjemce ŠvP - celé jméno žáka - třída.

Zaplatit je možné buďto celou částku při přihlášení, nebo v těchto splátkách:

 • 500,- Kč do 13. 12. 2019 
 • 1500,- Kč do 28. 2. 2020
 • 1000,- Kč do 24. 4. 2020

25. listopadu 2019