Základní škola

312 247 172
607 031 355

Aktuální informace

Obědy od 30. 11. do 18. 12. 2020

Každý žák, který bude chodit na obědy, si musí obědy během tohoto týdne objednat. 

Žáci, kteří budou na prezenční výuce, budou chodit na oběd společně během stanovené vyučovací hodiny.

Žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání si mohou pro oběd přijít mezi 11.00 a 11.30 hodinou s tím, že jim budou obědy vydány pouze do jejich vlastní nádoby. Není tedy možné oběd jíst v jídelně.

23. listopadu 2020

Třídní schůzky rodičů

Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2020 online formou prostřednictvím MS Teams. Pro účast na online třídní schůzce si do počítače nemusíte nic instalovat a nemusíte mít ani aplikaci MS Teams. 

Na třídní schůzku se přihlásíte přes internet kliknutím na odkaz, který vám zašle po 23. 11. třídní učitelka/učitel na email.

  • 1. stupeň od 17.00 hodin
  • 2. stupeň od 18.00 hodin

Návod - Jak se zúčastnit třídní schůzky

9. listopadu 2020

Výuka od 30. 11. do 18. 12. 2020

Od 30. 11. se všichni žáci na 1. stupni vrací k prezenční výuce ve škole a žáci 2. stupně ke kombinované výuce tímto způsobem.

1. - 5. ročník

Žáci se učí ve škole podle běžného rozvrhu. V hodinách TV budou chodit ven na procházky, v hudební výchově nebudou zpívat. Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazené roušky. Ve třídách se bude často větrat, proto děti dobře oblečte. Je potřeba přihlásit žákům obědy. Školní družina funguje v běžném provozu. Upozorňujeme rodiče, že bohužel nejsme schopni zabezpečit pesonálně, ani prostorově udržení homogenních skupin ve školní družině. Žáci se tedy v těchto prostorách budou míchat se žáky jiných tříd. Abychom mohli zabezpečit nemíchání žáků z různých tříd ve školní jídelně, tak se žáci půjdou naobědvat se svým vyučujícím v průběhu vyučovací hodiny.

9. ročník

Žáci se učí ve škole podle běžného rozvrhu. V hodinách TV budou chodit ven na procházky, v hudební výchově nebudou zpívat. Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazené roušky. Ve třídách se bude často větrat, proto děti dobře oblečte. Je potřeba přihlásit žákům obědy. Abychom mohli zabezpečit nemíchání žáků z různých tříd ve školní jídelně, tak se žáci půjdou naobědvat se svým vyučujícím v průběhu vyučovací hodiny.

6.A, 7.A a 8.A

Žáci se učí střídavě ve škole podle běžného rozvrhu a střídavě online z domova.

  • Ve škole se žáci učí prezenčně v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a v týdnu od 14. do 18. 12.
  • Z domova se žáci učí distančně online v týdnu od 7. do 11. 12. a to podle normálního rozvrhu, který platí ve škole s výjimkou, že online probíhají pouze ty předměty, které byly učeny v době distančního vzdělávání.

V hodinách TV budou chodit ven na procházky, v hudební výchově nebudou zpívat. Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazené roušky. Ve třídách se bude často větrat, proto děti dobře oblečte. Je potřeba přihlásit žákům obědy. Abychom mohli zabezpečit nemíchání žáků z různých tříd ve školní jídelně, tak se žáci půjdou naobědvat se svým vyučujícím v průběhu vyučovací hodiny.

6.B, 7.B a 8.B

Žáci se učí střídavě ve škole podle běžného rozvrhu a střídavě online z domova.

  • Ve škole se žáci učí prezenčně pouze týden a to od 7. do 11. 12.
  • Z domova se žáci učí distančně online v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a v týdnu od 14. do 18. 12. a to podle normálního rozvrhu, který platí ve škole s výjimkou, že online probíhají pouze ty předměty, které byly učeny v době distančního vzdělávání.

V hodinách TV budou chodit ven na procházky, v hudební výchově nebudou zpívat. Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazené roušky. Ve třídách se bude často větrat, proto děti dobře oblečte. Je potřeba přihlásit žákům obědy. Abychom mohli zabezpečit nemíchání žáků z různých tříd ve školní jídelně, tak se žáci půjdou naobědvat se svým vyučujícím v průběhu vyučovací hodiny.

21. listopadu 2020

Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku od 18. 11. do 27. 11.

Od středy 18. 11. 2020 se z nařízení Vlády ČR vrací do prezenční výuky zpět žáci 1. a 2. ročníků. Žáci musí mít po celou dobu nasazenou roušku.

Pokyny pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku

Hygienická pravidla

Žáci musejí mít po celou dobu nasazené roušky. Navštěvují pouze svou třídu. Výuky se účastní celá třída společně, tzn. žáci nejsou půleni na skupiny. Dodržuje se časté mytí rukou, pravidelné větrání a dezinfekce třídy.

Vyučování

Vyučování bude do odvolání probíhat v 1. ročníku od 7.55 do 11.30 hodin a ve 2. ročníku od 7.55 do 12.25 hodin. Žáci se budou dočasně vyučovat podle jiného rovrhu pouze s třídní učitelkou a nebudou zatím probíhat hodiny tělocviku, hudební výchovy a také nepovinné předměty anglický jazyk a informatika.

Školní družina

Školní družina bude v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin. Rozdíl bude v tom, že žáci z jedné třídy budou navštěvovat 1 konkrétní oddělení a budou mít přidělenu 1 paní vychovatelku. Oddělení školní družiny tedy budou v jiném složení, než jsou v běžném režimu a žáci se nebudou mezi sebou míchat.

Školní jídelna

Obědy žákům můžete znovu objednat. Školní jídelna bude od 18. do 20. 11. vařit pouze 1 jídlo. Od následujících dní bude na výběr opět ze 2 jídel. Každá třída bude chodit na oběd v jinou dobu, takže se žáci z různých tříd mezi sebou nebudou míchat.

11. listopadu 2020

Informace pro žáky 9. ročníku

Do části Volba povolání byly vloženy aktuální informace pro žáky 9. ročníku ohledně přijímacích zkoušek na SŠ a SOU.

5. listopadu 2020

Změna rozvrhu hodin online výuky při distančním vzdělávání

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není dobrá a je vysoce pravděpodobné, že distanční výuka potrvá mnohem delší dobu, než bylo původně avizováno, tak jsme od 3. ročníku navýšili počty online hodin v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce.

Rozvrh hodin tříd platný během distančního vzdělávání (verze platná od 2. 11. 2020)

Způsob distanční výuky a počet online hodin vychází z manuálu MŠMT a z podnětů od rodičů i žáků z jarního průběhu distančního vzdělávání.

Vyučovací předměty jsou tedy zastoupeny podle důležitosti a zároveň jsme se snažili rozložit hodiny tak, aby se jich mohli zúčastnit i sourozenci z různých tříd využívající jeden počítač. Rovněž zohledňujeme doporučení MŠMT o počtu online hodin za jeden den (1 hodina na 1. stupni a 3 hodiny na 2. stupni). V neposlední řadě jsme se snažili zohlednit požadavky rodičů dle zkušeností z jarní distanční výuky jako je např. stanovení dostatečné lhůty, do kdy má být učivo probráno/odevzdáno, množství zadávaného učiva, jednotná podoba a umístění úkolů v různých třídách, možnost rozvrhnout si vypracování úkolů dle potřeb a režimu rodiny, množství online hodin přizpůsobit možnostem rodičů na home office apod.

Je jisté, že distanční výuka na základní škole není výhodná pro nikoho. Žáci při ní dosahují prokazatelně horších výsledků, rodičům narůstá velké množství starostí a to nejen částečným zastoupením učitelů, a ani učitelé nemají důvod k radosti, neboť učení žáků na dálku je velmi obtížné (vytváření online materiálů, nové IT dovednosti, vybavení a způsoby práce, udržování stálého kontaktu na dálku se žáky a rodiči, hodnocení a oprava online materiálů na počítači). 

Z těchto důvodů žádáme rodiče i žáky o pochopení a v případě, že vám něco dělá velké potíže, tak kontaktujte třídní učitelku/učitele a najděte společné řešení. V případě potřeby technické pomoci práce s počítačem, MS Teams, připojením apod. se můžete obracet na ICT koordinátora a metodika školy Mgr. Jánského na email: jansky@2zskladno.cz.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví a klidné nervy!

25. října 2020

Návody pro distanční vzdělávání v MS Teams

Během září se žáci učili, nejen na hodinách informatiky, pracovat v prostředí MS Teams. Pro žáky na zopakování a zejména pro rodiče žáků na 1. stupni přikládáme dva návody, jak se do MS Teams přihlásit, kde v nich co hledat a jak s nimi pracovat. 

V případě potřeby pište dotazy na: jansky@2zskladno.cz

Návod pro připojení do MS Teams

Stručný video návod, jak pracovat v MS Teams

19. října 2020

Postup pro získání ošetřovného v době uzavření školy

Pro rodiče dětí, kteří budou hlásit svému zaměstnavateli žádost o ošetřovné, přikládáme tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí, jak mají rodiče postupovat.

Škola tentokrát nebude žádné potvrzení rodičům vystavovat.

Jak postupovat při žádosti o ošetřovné

14. října 2020