Základní škola

312 247 172
607 031 355

Plánované akce

Aktuální informace

Turistický výlet 9. ročníku a návštěva Německa žáků 8. ročníku

V termínu od 24. do 29. 9. 2023 se žáci 8. ročníku účastní návštěvy naší partnerské školy v německém Netschckau.

V sekci Akce ZŠ najdete popis a fotky z této akce.

 

V termínu od 24. do 27. 9. 2023 se žáci 9. ročníku účastní turistického kurzu v Jizerských horách.

V sekci Akce ZŠ najdete popis a fotky z této akce.

24. září 2023

Výsledky voleb do školské rady

Na zahajovacích třídních schůzkách rodiče žáků volili dva své zástupce do školské rady na volební období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.

Celkem zákonní zástupci odevzdali 410 platných lístků.

Výsledky voleb v abecedním pořadí:

  • Kalinová Petra - 128 hlasů
  • Kračková Veronika - 93 hlasů
  • Obešlová Eva - 314 hlasů
  • Pavlíčková Petra - 143 hlasů
  • Schwarz Sára - 31 hlasů
  • Vaissade Monika - 111 hlasů

Za zákonné zástupce byli do školské rady zvoleny Obešlová Eva a Pavlíčková Petra.

25. září 2023

Zájmové kroužky na školní rok 2023/2024

Do sekce Zájmové kroužky byla vložena nabídka 40 kroužků realizovaných zdarma našimi učiteli pro naše žáky v tomto školním roce.

6. září 2023