Základní škola

312 247 172
607 031 355

Aktuální informace

Způsob prezenční výuky na 2. stupni

MŠMT povolilo pro žáky 2. stupně od 8. 6. možnost osobní konzultace či třídnických hodin ve škole maximálně v 15 členných skupinkách. Účast na konzultacích je zcela dobrovolná.

Naše škola se rozhodla umožnit žákům prezenční setkání ve škole následujícím způsobem. V období od 8. do 19. 6. budou žákům 6., 7. a 8. ročníků nabídnuty termíny možných konzultací s vyučujícími. Učitelé, kteří se konzultací zúčastní, nabídnou žákům jeden den pro možnou konzultaci ve škole. Žáci se na konzultaci budou muset předem přihlásit, aby byly zachovány maximálně 15 členné skupiny. Přihlašování a jednotlivé termíny budou zveřejněny nejpozději od 1. 6. na online učivu a úvodní stránce ZŠ.

Na distančním vzdělávání a online hodinách v MS Teams se nic nemění a vše probíhá dál ve standardní podobě.

26. května 2020

Informace o způsobu vzdělávání v době uzavření školy

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k nastalé situaci a předpokládané době uzavření školy není možné, aby se žáci tak dlouhou dobu neučili. Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími probíhá následující formou, kterou lze rozdělit na 4 části.

  1. Každý žák má na online vyučování u své třídy obsah učiva a formou příloh získává úkoly a zadání, které má vypracovat s uvedením termínu a způsobu odevzdání. Učivo je zveřejněno na celý týden dopředu. Tato část je pro žáky povinná.
  2. Většina ověřování znalostí probíhá formou testů prostřednictvím iškolyTato část je pro žáky povinná.
  3. Jako BONUS jsou v online vyučování uvedené další zdroje, které mohou žáci využít. Přihlašovací údaje a stručné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých zdrojů.
  4. Někteří učitelé rozšířili předchozí body o možnost video/audio přenosů se svými žáky přes prostředí MS Teams.

 

Veškeré přihlašovací údaje byly žákům zaslány emailem prostřednictvím iškoly. Pokud máte někdo technický problém, zasílejte dotazy na jansky@2zskladno.cz

 

Pevně věříme, že to společně následující týdny úspěšně zvládneme.

16. března 2020

Přijímací zkoušky na SŠ - informace

Přijímací zkouška na čtyřleté studijní obory se uskuteční v pondělí 8. června 2020. Čas na vypracování testu z českého jazyka bude prodloužen o 10 minut, čas na test z matematiky bude prodloužen o 15 minut.

Přijímací zkouška na víceletá gymnázia je v úterý 9. června 2020.

Žáci, kteří se hlásili do učebního oboru, si zkontrolují na stránkách příslušné SŠ, zda jsou přijatí. Pokud jsou přijatí, doručí SŠ do 10 pracovních dnů zápisový lístek. Informaci o přijetí oznámí třídní učitelce a výchovné poradkyni školy (Mgr. Dupáková). Nepřijatí žáci mohou podat další přihlášku nebo rodič na školu zavolá, jestli žáka škola nevezme do jiného oboru.

24. dubna 2020

Přihláška ke stravování ve školní jídelně na školní rok 2020/2021

Přihláška ke stravování ve školní jídelně na školní rok 2020/2021 pro nově příchozí žáky - online přihláška.

12. května 2020

Zrušení všech školních akcí do konce školního roku

Vzhledem k déle trvajícímu uzavření školy jsou všechny školní akce, exkurze a výlety zrušeny. Stalo se tak z důvodu prevence před možnou nákazou a také z důvodu potřeby využití maximálního možného času po návratu do školy k vyučování.

Všechny platby za neuskutečněné a již zaplacené akce, budou rodičům vráceny.

16. března 2020