Základní škola

312 247 172
607 031 355

Aktuální informace

Tělesná výchova od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 bude v případě dobrého počasí probíhat výuka tělesné výchovy venku.

7. května 2021

Vracení peněz za školu v přírodě

Od pátku 7. 5. do pátku 14. 5. jsou rodičům postupně rozesílány na účty platby za zálohy na školu v přírodě, která byla zrušena.

7. května 2021

Pokyny pro rodiče a žáky 1. a 2. stupně - rotační výuka od 3. 5. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 se po žácích 1. stupně vrací do škol také žáci 2. stupně. Díky tomu se mění výuka všem žákům školy.

Žáci 1. i 2. stupně se budou učit rotační formou a za zpřísněných hygienických opatření.

Testování

  • Varianta A - antigenní testy

Návod na testování

Každý žák před vstupem do budovy školy musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně vždy v pondělí. Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy. Test se provádí venku (v instalovaných stanech pro případ špatného počasí) za instruktáže pedagogů, ale provádí si ho každý žák samostatně. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k velkému množství žáků je vhodné přijít do školy včas, aby testováním byla co nejméně narušena výuka. Byli bychom rádi, kdyby se žáky podařilo otestovat v pondělí, případně i ve čtvrtek od 7.15 do 8.00 hodin.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole.

  • Varianta B - PCR testy

Pro PCR testování je potřeba, aby rodiče žáků 2. stupně vyplnili souhlas s testováním, který je ke stažení ZDE.

Žáci 2. stupně se mohou zúčastnit zkušebního testování PCR testy (ze slin) a to tímto způsobem:

Žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A na prezenční výuce od 3. 5. se hned v pondělí mohou zdarma otestovat PCR testem. Žáci, kteří se v pondělí otestují tímto testem, se již nebudou znovu testovat ve čtvrtek. 

Žáci 6.B, 7.B, 8.B a 9.B, kteří budou mít prezenční výuku od 10. 5. se mohou zdarma přijít otestovat PCR testem v pátek 7. 5. mezi 7. a 9. hodinou ráno. Díky tomu, že budou známé výsledky během víkendu, se již tito žáci nebudou muset testovat celý týden své prezenční výuky.

Další testování PCR testy bude možné pro žáky 1. i 2. stupně i nadále, ale již si je budou muset rodiče hradit. Cena 1 testu je 150,- Kč. Testovat se bude vždy v pátek mezi 7. a 9. hodinou ráno a vždy půjde o žáky, kteří budou mít prezenční výuku následující týden.

Hygienická opatření

Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, třeba jen obyčejnou rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a nemíchají se s ostatními spolužáky a to ani na obědě.

Kdo bude kdy ve škole

Třídy se střídají v prezenční a distanční výuce. První týden od 3. 5. půjdou do školy žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B na 1. stupni a žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A na 2.stupni. 

Žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B a 9.B zůstávají doma na distanční výuce, ale učí se podle školního rozvrhu.

Další týden od 10. 5. se situace otáčí, takže ve škole budou žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A, 6.B, 7.B, 8.B a 9.B a naopak žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A zůstanou doma na distanční výuce.

Tato forma bude platit do konce školního roku.

Výuka a rozvrh hodin

Žáci se nemíchají se s jinými žáky. Toto opatření platí i ve školní družině a ve školní jídelně.

Během prezenční výuky platí běžný školní rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování (pokud jej třída má). Na 2. stupni dojde pouze k drobným změnám v přehození několika málo předmětů, ale počet hodin vždy zůstane dle Školy Online. Tyto změny žákům ohlásí třídní učitelé.

Distanční výuka bude rovněž probíhat podle běžného školního rozvrhu, ale distančně se nebude vyučovat tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, člověk a svět práce. V těchto hodinách budou mít žáci na distančním vzdělávání volno.

Rozvrh hodin vidíte v prezenční výuce ve Škole Online a v distanční výuce v kalendáři v MS Teams. Pro rychlou orientaci ho naleznete i ZDE.

Školní jídelna

Žáci chodí na oběd se svými třídními učitelkami/učiteli v konkrétní čas, aby nedošlo k míchání se žáky jiné třídy. Nezapomeňte žákům obědy přihlásit a objednat na správné dny!

Pro oběd si mezi 11.00 a 11.30 hodin mohou přijít i žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání - 1. i 2. stupeň. Je potřeba ovšem dodržet tento stanovený čas a není možné oběd konzumovat ve škole, ale pouze si ho odnést ve své nádobě.

Školní družina

Školní družina funguje standardně od 6.30 do 17.00 hodin, ale probíhá v kmenových třídách. Každá třída má tedy svou družinu. Žáci přicházející v pondělí a ve čtvrtek do školní družiny budou testováni hned ráno (od 6.30 hodin). Ve školní družině platí stejná opatření jako při vyučování.

7. dubna 2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku naleznete s veškerými pokyny v příloze.

Ke stažení:

23. dubna 2021

Návody pro distanční vzdělávání v MS Teams

Žáci se připravovali na distanční výuku při prezenční výuce, ale pro případ potřeby jsou zde návody, jak pracovat v MS Teams.

Jsou celkem 2 způsoby. Buďto mít nainstalovanou aplikaci MS Teams v PC a pracovat přes počítač, nebo nic do PC neinstalovat a Teamsy pouštět přes webovou stránku office.com.

Návod pro připojení do MS Teams

Stručný video návod, jak pracovat v MS Teams

V případě potřeby pište dotazy na: jansky@2zskladno.cz

19. října 2020

Platby školy v přírodě

Vážení rodiče, 

jelikož zatím není vůbec jisté, zda se škola v přírodě nakonec uskuteční, tak zatím neposílejte další zálohu na švp.

V případě, že by se situace zlepšovala a vypadalo by to, že by se škola v přírodě mohla uskutečnit, tak dostanete včas informaci o zaslání případného doplatku nebo zálohy.

Děkujeme

23. února 2021