Základní škola

312 247 172
607 031 355

Aktuální informace

Informace pro žáky, rodiče a pedagogy vracející se ze zahraniční dovolené

Dle vydaného nařízení MŠMT platného od 9. 7. 2021 platí nová pravidla pro nástup žáků do školy pro případ, že se vrátili ze zahraniční dovolené. Podle úrovně epidemiologické oblasti země, ze které se vracíte, platí různá opatření. Z některých zemí musí žák do automatické izolace, z některých zemí musí absolvovat jeden nebo více PCR testů, z některých zemí stačí laboratorní antigenní test.

V každém případě do splnění daných podmínek a do předložení požadovaných výsledků testů nesmí žák vstupovat do budovy školy. Stejná opatření se týkají i zaměstnanců školy.

Podrobný popis požadavků podle země návratu naleznete v příloze.

Ke stažení:

28. července 2021

Video ze slavnostního rozloučení žáků 9. ročníku

Video ze slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku bude k dispozici u hospodářky školy od 25. 8. 2021 mezi 8. a 14. hodinou. Cena za video je 50,- Kč. Po zaplacení u hospodářky školy obdržíte odkaz a heslo pro stažení souboru ve formátu mp4. Nejedná se tedy o DVD. Díky tomu je však záznam ve vyšší kvalitě.

1. července 2021

Hezké prázdniny

Přejeme všem hezké prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku.

Ve středu 1. 9. 2021 v novém školním roce 2021/2022 ve zdraví a v plné kondici na viděnou!

Stará Amálka

29. června 2021