Základní škola

312 247 172
607 031 355

Plánované akce

Aktuální informace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne v pátek 21. 4. 2023 od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. 4. 2023 od 9 do 12 hodin.

Doba příchodu k zápisu v uvedené časy nemá vůbec žádný vliv na přijetí. Tzn. nezáleží na tom, zda přijdete v pátek ve 14 hodin, nebo v sobotu v 11 hodin. Šanci na přijetí dítěte máte úplně stejnou. 

K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, ale budete muset pravděpodobně čekat, až na Vás přijde řada. Proto doporučujeme využít online rezervaci na konkrétní Vámi vybraný termín a k zápisu půjdete bez čekání.

Online rezervace termínu

Online Žádost o přijetí

Rodiče budou muset při zápisu vyplnit Žádost o přijetí. Ta často zabere nejvíce času a celý zápis prodlužuje. Pokud chcete mít na místě vše vyřešené co nejrychleji, tak rovněž doporučujeme vyplnit žádost předem online v klidu z domova.

Každý rodič obdrží při zápisu identifikační číslo. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků; neuvádíme jméno, ale právě identifikační číslo žáka.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 2 první třídy..

Ukrajinské děti mají zápis do 1. ročníku stanovený na pondělí 5. 6. 2023. Zápisu v dubnu se tedy neúčastní. Více informací o zápisu a spádových oblastech naleznete v příloze na konci.

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba:

  • vyplnit stejnou online Žádost o přijetí jako mají uchazeči o přijetí
  • doložit doporučení dětského lékaře
  • doložit vyjádření školského poradenského zařízení (vyšetření PPP)
  • k žádosti o odklad stačí přítomnost pouze zákonného zástupce (dítě tedy k zápisu vůbec nemusí) 

 

Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy

Ke stažení:

15. března 2023

Přednáška pro rodiče - Co dělají Vaše děti, když jsou online

INFORMACE K PŘEDNÁŠCE „CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI, KDYŽ JSOU ONLINE“

  • rodiče žáků z 1. stupně - středa 29. 3. od 17.00 hodin
  • rodiče žáků z 2. stupně - čtvrtek 30. 3. od 17.30 hodin

Přednášky proběhnou v učebně číslo 10 v 1. patře na 2. stupni.

Přednáška pana Mgr. Vladimíra Váchy byla zmiňovaná na listopadových třídních schůzkách. Akce je hrazena školou.

Bližší informace získají žáci od svých třídních učitelů na informačním letáku.

Lektor: Mgr. Vladimír Vácha - sociální pedagog (FF UK Praha), lektor primární prevence a externí pracovník Národního centra bezpečnějšího internetu.

10. března 2023

Splátkový kalendář pro účastníky školy v přírodě

Cena za školu v přírodě je 4500,- Kč. Platba bude probíhat v těchto splátkách:

  • záloha 500,- Kč spolu s přihláškou do 16. 12. 2022
  • 2000,- Kč do 31. 3. 2023
  • 2000,- Kč do 19. 5. 2023

15. září 2022