Školní družina

725 593 307

Aktuální informace

Stanovení úplaty za školní družinu pro školní rok 2024/2025

Na základě novely školského zákona dochází od 1. 9. 2024 ke změnám při stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání - školní družina.

Výši úplaty stanovuje zřizovatel. Rada města Kladna dne 13. 5. 2024 stanovila úplatu v ŠD pro školní rok 2024/2025 na 250 Kč za měsíc a dítě.

Více informací v příloze.

20. května 2024

Zápis do školní družiny

Od 1. 5. 2024 probíhá online zápis do školní družiny na školní rok 2024/2025. Zápis je nutné provést jak pro nové žáky, tak i pro stávající žáky, kteří již družinu navštěvují i v tomto školním roce. Zápis provedete kliknutím na níže vložený odkaz.

Online zápis do školní družiny

26. dubna 2024