Školní družina

725 593 307

Aktuální informace

Úplata za zájmové vzdělávání - školní družina

Úplata za školní družinu za období duben 2020 až červen 2020 se automaticky převede částka ve výši 600 Kč na další školní rok. Žákům, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu ve školním roce 2020/2021 bude částka zaslána na bankovní účet.

23. června 2020

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2020/2021 vyplňte kliknutím na odkaz:

Zápisní lístek do ŠD

Vážení rodiče,

při vyplňování Zápisního lístku berte na vědomí tyto skutečnosti:

  1. Žáka si můžete vyzvednout každý den vždy od 12.25 (nebo po ukončení vyučování) do 13.30, poté od 15.00 kdykoliv. Pokud ještě neznáte přesný čas odchodu kvůli rozvrhu hodin, tak zvolte čas orientační, který později upravíte.
  2. Žák může odcházet samostatně nebo jej může vyzvednout pověřená osoba (matka a otec se jako pověřená osoba neuvádějí)
  3. Zápisní lístek vyplňte do 31. 8. 2020.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí vychovatelku Bc. Lucie Štorkovou - mobil 725 593 307 nebo email storkova@2zskladno.cz.

Děkujeme za spolupráci

22. června 2020

Informace k příměstskému táboru

Příměstský tábor se bude konat. Bližší informace dostanete při rozdávání vysvědčení.

Informace k příměstskému táboru - ZDE

Kapacita příměstského táboru je již zaplněna. Další zájemce tedy přijímáme už jen jako náhradníky. Děkujeme za pochopení.

4. února 2020