Pedagogický sbor ZŠ

Pro kontakt se členy pedagogického sboru můžete využít i e-mail. Každý pedagog má svou e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@2zskladno.cz, kde místo slova "prijmeni" doplníte příjmení konkrétního učitele bez háčků a čárek. Výjimku tvoří Barbora Kohoutová (kohoutovab@...) Zuzana Kohoutová (kohoutovaz@...)a Lucie Fidlerová (fidleroval@...). Jednotlivé adresy zde neuvádíme z důvodu ochrany před spamem (nevyžádanou poštou).

1. stupeň

Jméno Dosažené vzdělání Třídnictví
Kamila Náprstková SŠ, studium VŠ 1.A
Mgr. Alena Vejvarová FPE UK, 1. stupeň 1.B
PaedDr. Jitka Mužíková FPE UK, 1. stupeň 2.A
Mgr. Eva Obešlová FPE UK, 1. stupeň 2.B
Mgr. Petra Kasíková FPE ZČU, 1. stupeň 3.A
Mgr. Markéta Zahradníčková FPE 3.B
Mgr. Monika Mňuková PřF UK Bi, FPE v Liberci Aj 4.A
RNDr. Renata Filippi PřF UK 4.B
Mgr. Markéta Pokorná FPE UK, 1. stupeň 5.A
Mgr. Lenka Kopečná PřF UK, 2. a 3. stupeň Př - Ze 5.B
Ing. Leona Rothová   ---
Bc. Lucie Fidlerová FPE MU Speciální pedagogika ---

2. stupeň

Jméno Předmět Dosažené vzdělání Třídnictví
Mgr. Martina Niedermaierová M, Tv, Fg FPE UK, 2. stupeň M - Tv 6.A
Mgr. Miroslava Fidlerová Čj, Čsp, Vo, Vv FPE MU, 2. a 3. stupeň Čj - Ov 6.B
Mgr. Kateřina Kloučková Př, Tv, Hv, Z FPE UJEP, 2. stupeň Tv- Př 7.A
Mgr. Tomáš Rosenkranz Čj, Dě, Vz FPE v Liberci, 2. stupeň, Čj - Dě 7.B
Mgr. Barbora Kohoutová Aj, M

MFF UK, M+F pro 2.st. ZŠ + základní státní zkouška z AJ

8.A
Mgr. Petra Dlouhá Nj, Dě, Čsp, Vo, Vz, Vv FPE UJEP, 2. stupeň Nj - Dě 8.B
Mgr. Kateřina Kohoutková Čj, Tv FPE UK,ČJ - TV 9.A
Mgr. Karolina Machová Aj, Hv, Rj FF UK - historie, Aj - College of du Page, Chicago, ped. min. 9.B
Mgr. Lukáš Jánský Fy, It FPE ZČU, 2. stupeň, Fy - Pč; FPE UK 2. a 3. stupeň, IT; Koordinátor ICT, ŠVP ---
Mgr. Monika Mňuková Aj, M, Rj PřF UK - Bi pro 2. a 3. st., FPE v Liberci, AJ pro 2. stupeň ---
Mgr. Miroslava Dupáková Čj, Vo, VP, Čsp PK Ústí nad Labem, Čj - Ov; FPE UK - VP ---
Bc. Pavla Nešpor Bellisová Aj, It SŠ, mezinárodní zkouška AJ CPE, studium VŠ ---
Mgr. Petra Kunová Čj, Čjs, Čsp, Vv FPE ---
Mgr. Markéta Cibíková Čjs, Čsp, Vv, Př, Vz, Z PřF UK, učitelství pro 2. st., geologie - biologie ---
RNDr. Zuzana Kohoutová Ma PřF UK, Ma - Bi ---
Ing. Lukáš Groulík Ch, M, It VŠCHT Praha ---
Mgr. Pavel Schrom Tv ---
Mgr. Marie Protivová Aj FPE UK, 1. stupeň, státní jazyková zkouška Aj ---
Bc. Simona Brousková Aj, Nj FPE ---
Mgr. Šárka Vostarková FF UK, Čj - Dě ---
Bc. Monika Vaissade Aj, Čsp PF UJEP - AJ ---
Bc. Natalie Eichenmannová Aj, Hv, Tv FPE ---
Mgr. Martina Jánská Z, Vv, Čsp PřF UK ---
Bc. Kristýna Dvořáková It, Tv   ---
PhDr. Michal Čapek   Kariérové poradenství, speciální pedagog ---
Mgr. Věra Doušová   Školní psycholog ---
Společná fotografie učitelského sboru