Pedagogický sbor ZŠ

Pro kontakt se členy pedagogického sboru můžete využít i e-mail. Každý pedagog má svou e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@2zskladno.cz, kde místo slova "prijmeni" doplníte příjmení konkrétního učitele bez háčků a čárek. Výjimku tvoří Barbora Kohoutová (kohoutovab@...) Zuzana Kohoutová (kohoutovaz@...) Markéta Jelínková (jelinkovam@...). Jednotlivé adresy zde neuvádíme z důvodu ochrany před spamem (nevyžádanou poštou).

1. stupeň

Jméno Dosažené vzdělání Třídnictví
Filippi Renata RNDr. PřF UK 5.B
Jelínková Markéta Mgr. FPE 2.B
Kasíková Petra Mgr. FPE ZČU, 1. stupeň 4.A
Kopečná Lenka Mgr. PřF UK, 2. a 3. stupeň Př - Ze 3.A
Machová Karolina Mgr. FF UK - historie, Aj - College of du Page, Chicago, ped. min. 5.A
Mužíková Jitka PaedDr. FPE UK, 1. stupeň 1.A
Náprstková Kamila SŠ, studium VŠ 2.A
Obešlová Eva Mgr. FPE UK, 1. stupeň 1.B
Pokorná Markéta Mgr. FPE UK, 1. stupeň 3.B
Vejvarová Alena Mgr. FPE UK, 1. stupeň 1.B
Zahradníčková Markéta Mgr. FPE 4.B

2. stupeň

Jméno Předmět Dosažené vzdělání Třídnictví
Brousková Simona Bc. Aj, Nj FPE ---
Čapek Michal PhDr.   Kariérové poradenství, speciální pedagog ---
Částová Marie Mgr..   speciální pedagog ---
Dlouhá Petra Mgr. Nj, Dě, Čsp, Vz FPE UJEP, 2. stupeň Nj - Dě 9.B
Dolejš Dvořáková Kristýna Bc. It, Tv, Čsp   ---
Doušová Věra Mgr.   Školní psycholog ---
Dupáková Miroslava Mgr. Čj, Vo, VP PK Ústí nad Labem, Čj - Ov; FPE UK - VP ---
Eichenmannová Natalie Bc. Aj, Tv FPE ---
Fidlerová Miroslava Mgr. Čj, Čsp, Čjs, Vo FPE MU, 2. a 3. stupeň Čj - Ov 7.B
Filippi Renata RNDr. It PřF UK ---
Groulík Lukáš Ing. Ch, M, It VŠCHT Praha ---
Jánská Martina Mgr. Z, Vv, Čsp PřF UK ---
Jánský Lukáš Mgr. Fy, It FPE ZČU, 2. stupeň, Fy - Pč; FPE UK 2. a 3. stupeň, IT; Koordinátor ICT, ŠVP ---
Kloučková Kateřina Mgr. Př, Tv, Čsp, Z FPE UJEP, 2. stupeň Tv- Př 8.A
Kohoutková Kateřina Mgr. Čj FPE UK,ČJ - TV 6.B
Kohoutová Barbora Mgr. Aj, M

MFF UK, M+F pro 2.st. ZŠ + základní státní zkouška z AJ

9.A
Kohoutová Zuzana RNDr. Ma PřF UK, Ma - Bi ---
Kopečná Lenka Mgr. Ze PřF UK ---
Mach Miroslav Mgr. Tv FPE ---
Machová Karolina Mgr. Aj, Hv, Čsp FF UK - historie, Aj - College of du Page, Chicago, ped. min.

---

Mňuková Monika Mgr. Aj, Rj PřF UK - Bi pro 2. a 3. st., FPE v Liberci, AJ pro 2. stupeň ---
Nešpor Bellisová Pavla Bc. Aj, It SŠ, mezinárodní zkouška AJ CPE, studium VŠ ---
Niedermaierová Martina Mgr. M, Tv, Fg FPE UK, 2. stupeň M - Tv 7.A
Protivová Marie Mgr. Aj FPE UK, 1. stupeň, státní jazyková zkouška Aj ---
Rosenkranz Tomáš Mgr. Čj, Dě FPE v Liberci, 2. stupeň, Čj - Dě 8.B
Schrom Pavel Mgr. Tv ---
Štorková Lucie Bc. Hv, Vv, Čsp ---
Vaissade Monika Bc. Aj, Vo PF UJEP - AJ 6.A
Vostarková Šárka Mgr. FF UK, Čj - Dě ---
Společná fotografie učitelského sboru