Pedagogický sbor ZŠ

Pro kontakt se členy pedagogického sboru můžete využít i e-mail. Každý pedagog má svou e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@2zskladno.cz, kde místo slova "prijmeni" doplníte příjmení konkrétního učitele bez háčků a čárek. Výjimku tvoří Barbora Kohoutová (kohoutovab@...) Zuzana Kohoutová (kohoutovaz@...)a Lucie Fidlerová (fidleroval@...). Jednotlivé adresy zde neuvádíme z důvodu ochrany před spamem (nevyžádanou poštou).

1. stupeň

Jméno Dosažené vzdělání Třídnictví
Mgr. Miroslava Fidlerová FPE MU, 2. a 3. stupeň Čj - Ov 5.B
Mgr. Alena Vejvarová FPE UK, 1. stupeň 2.B
PaedDr. Jitka Mužíková FPE UK, 1. stupeň 1.A
Mgr. Eva Obešlová FPE UK, 1. stupeň 1.B
Mgr. Markéta Pokorná FPE UK, 1. stupeň 4.A
Mgr. Petra Kasíková FPE ZČU, 1. stupeň 5.A
Mgr. Lenka Kopečná PřF UK, 2. a 3. stupeň Př - Ze 4.B
RNDr. Renata Filippi PřF UK 3.B
Michaela Decastello Gymnázium, studium VŠ 3.A
Kamila Hromadová SŠ, studium VŠ 2.A
Ing. Leona Rothová   ---
Bc. Lucie Fidlerová FPE MU Speciální pedagogika ---

2. stupeň

Jméno Předmět Dosažené vzdělání Třídnictví
Mgr. Martina Niedermaierová M, Tv FPE UK, 2. stupeň M - Tv 9.A
Mgr. Kateřina Kloučková Př, Tv FPE UJEP, 2. stupeň Tv- Př 9.B
Mgr. Tomáš Rosenkranz Čj, Dě, Vz FPE v Liberci, 2. stupeň, Čj - Dě 6.B
Mgr. Lukáš Jánský Fy, It FPE ZČU, 2. stupeň, Fy - Pč; FPE UK 2. a 3. stupeň, IT; Koordinátor ICT, ŠVP ---
Mgr. Petra Dlouhá Nj, Dě FPE UJEP, 2. stupeň Nj - Dě 7.B
Mgr. Monika Mňuková Aj, Př PřF UK - Bi pro 2. a 3. st., FPE v Liberci, AJ pro 2. stupeň ---
Mgr. Barbora Kohoutová Aj, M

MFF UK, M+F pro 2.st. ZŠ + základní státní zkouška z AJ

7.A
Mgr. Miroslava Dupáková Čj, Vo, VP PK Ústí nad Labem, Čj - Ov; FPE UK - VP ---
Mgr. Karolina Machová Aj, Ze FF UK - historie, Aj - College of du Page, Chicago, ped. min. 8.B
Pavla Nešpor Bellisová Aj, It SŠ, mezinárodní zkouška AJ CPE, studium VŠ ---
Mgr. Milena Veličková Čj, Hv FPE ZČU, 2. stupeň Čj - Hv ---
Mgr. Markéta Cibíková Čsp, Vv, Př PřF UK, učitelství pro 2. st., geologie - biologie ---
RNDr. Zuzana Kohoutová Ma, Př PřF UK, Ma - Bi ---
Ing. Lukáš Groulík Ch, M, It VŠCHT Praha ---
Mgr. Pavel Schrom Tv ---
Mgr. Kateřina Kohoutková ČJ - TV FPE UK,ČJ - TV 8.A
Mgr. Marie Protivová Aj FPE UK, 1. stupeň, státní jazyková zkouška Aj ---
Mgr. Barbora Šromová Aj, Čj, Rj FPE UPOL ---
Mgr. Šárka Vostarková FF UK, Čj - Dě ---
Bc. Monika Vaissade Aj PF UJEP - AJ ---
Bc. Iveta Kousalová Aj studium VŠ ---
Mgr. Michaela Kopečková Čj, Rj FPE UK, 2. stupeň Čj - Rj 6.A
Mgr. Jakub Chochola Aj, It   ---
Společná fotografie učitelského sboru