Vítejte na „Staré Amálce”

Naše základní škola, známá také pod svým historickým názvem „Stará Amálka”, nabízí žákům:

 • pěkné prostředí v historické budově v centru Kladna
 • zaměření na výuku informatiky - ve všech třídách od 1. do 9. ročníku
 • posílení hodin českého jazyka a matematiky - půlené hodiny ve všech třídách, matematika 5 hodin týdně ve všech ročnících
 • tandemovou výuku v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, ruském jazyce a informatice (2 učitelé v jedné třídě)
 • výuku anglického jazyka již od 1. do 9. ročníku
 • výuku druhého cizího jazyka (němčina/ruština) od 7. do 9. ročníku
 • moderní formy výuky s využitím digitálních technologií a dalších pomůcek jako jsou například robotické hračky a stavebnice, měřící senzory, interaktivní tabule a dataprojektory 
 • bohatý výběr mimovyučovacích aktivit ve formě zájmových kroužků a školních akcí
 • školní družinu s pestrým zábavným i vzdělávacím programem
 • školní informační systém v online prostředí s možností využití aplikace v mobilních zařízeních - známky, docházka apod.
 • chutnou stravu ve školní jídelně, kde si strávníci vybírají obědy pomocí objednávacího boxu a elektronických čipů, s možností vybírání obědů také přes internet
 • program prevence negativních jevů mezi dětmi
 • moderní metodiku výuky čtení a psaní v 1. ročníku - SFUMATO
 • moderní počítačovou učebnu (s 35 počítači) a 2 mobilní tabletové učebny s 35 IPady
 • internetové připojení ve všech učebnách školy - pevné i wifi

Nejnovější z fotogalerií