Péče o žáky s SPU

Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení:

  • vyhledávání žáků s podezřením na SPU
  • zajišťování vyšetření v PPP
  • vedení dokumentace
  • speciální pedagogická péče v doučovacích skupinách
  • individuální péče třídních učitelů a jednotlivých pedagogů
  • 2 vlastní asistenti pedagoga - Martina Vinšová a Pavlína Pancová
  • zajišťování odborných materiálů, pomůcek, metodik
  • spolupráce s PPP Kladno, SPC Floriánek, SLUNCE Stochov, pediatry, psychology
  • spolupráce s rodiči