Soutěž v anglickém jazyce

V 2. pololetí školního roku 2013/2014 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili soutěže Cambridge Competition 2013-14, kterou pořádala Cambridge Unversity Press a do které se zapojilo 161 soutěžících skupin.

Žáci 5. ročníku se umístili na děleném 25. místě a žáci 4. ročníku na děleném 32. místě. Z kladenských škol jsme se umístili nejlépe a vzhledem k počtu soutěžích skupin považujeme umístění našich žáků za pěkný výsledek.

3. září 2014