Projekt "Zdravá škola pro zdravé děti"

Středočeský
kraj

Měření přístrojem In Body v naší škole

V úterý 20. 4. 2010 proběhlo u nás ve škole během celého dopoledne měření pomocí přístroje In Body. Tato akce se konala v rámci projektu „Zdravá škola pro zdravé děti“, na který jsme získali prostředky z fondu Středočeského kraje.

In body

Během úterního dopoledne bylo změřeno cca 120 žáků naší školy. Z výsledků měření se děti dozví svoji hmotnost, komplexní složení těla (procento svalů a tuku a celkový BMI) a další

důležité údaje (svalová rovnováha, hustota kostí …), na které má vliv správné stravovaní, životospráva a zdraví životní styl. V rozmezí tří až čtyř týdnů dodá firma, která měření prováděla, komplexní výsledky každého měřeného žáka a ty pak naše škola rozešle rodičům.

Na měření budou navazovat dva bloky přednášek. Jeden blok bude určen pro žáky 2. stupně naší školy a druhý potom pro rodiče žáků 1. stupně. Cílem celého projektu je učit děti starat se o své zdraví již od školního věku, vysvětlit jim rizika spojená s civilizačními chorobami a naučit je mít rád své tělo.

Podle postřehů týmu, který obsluhoval přístroj In Body, není obezita na naší škole závažným problémem a měli bychom se tedy řadit mezi „zdravé školy“. Již za několik týdnu budeme moci vycházet z přesných výsledků měření a budeme se moci soustředit na prevenci.

22. dubna 2010