www škola Kladno 2009

Dne 4. 2. 2010 byly zveřejněny výsledky soutěže www škola Kladno 2009, kterou každý rok vyhlašuje Magistrát města Kladno. Již tradičně se jí účastní základní a střední školy Kladenska.

Naší škole se již podruhé podařilo ve velmi vysoké konkurenci zvítězit. Vyhráli jsme další interaktivní tabuli s dataprojektorem, ozvučením a kompletní elektroinstalací.

Ceny se předávaly na slavnostním vyhlášení v aule Magistrátu města Kladna. Cenu paní ředitelce a vybraným žákům naší školy předali pan Ing. Slepička, pan Ing. Smetana, pan Ing. Vacek a osobně všem účastníkům poděkoval i primátor města Kladna pan Ing. Dan Jiránek.

12. března 2010