Pilotní škola projektu Eskalátor společnosti SCIO

Společnost SCIO získala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů na projekt ESKALÁTOR.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nové SCIO testy zaměřené na čtenářskou gramotnost a anglický jazyk.

Hlavním přínosem těchto nových testů bude, že se žák, rodič a učitel nedozví pouze jak na tom je žák ve srovnání s ostatními, ale i v čem přesně má nedostatky a na co se má zaměřit.

Tento projekt se bude ověřovat na podzim 2009 v pilotních školách. Naše škola uspěla ve výběrovém řízení a stala se tak pilotní školou projektu ESKALÁTOR.

Více informací získáte na stránkách společnosti SCIO.

17. dubna 2009