Najdi, co neznáš!

Od ledna do března 2009 probíhala celorepubliková internetová soutěž "Najdi, co neznáš!", kterou vyhlásil populární vyhledávač Seznam.cz.

Soutěže se letos zúčastnilo 2251 tříd základních škol a nižších stupňů gymnázií z celé České republiky.

Za naši školu soutěžilo 5 tříd. Nejlepší naše třída neodpověděla správně pouze na jednu otázku. Přesto ji to v silné konkurenci posunulo na 127. místo. Vzhledem k vysokému počtu účastníků se však jedná o skvělý výsledek.

Většího úspěchu jsme dosáhli v okresu Kladno, kde soutěžilo 62 tříd Kladenska.

Na 1. místě se umístila třída 7.A naší ZŠ a na 2. místě naše 9.A. Za tento úspěch všem žákům moc děkujeme! Celkově si naše škola vedla velmi úspěšně, neboť se všechny naše třídy umístily do první desítky!

27. března 2009