Internetová soutěž "Vodní putování"

V říjnu a listopadu 2008 proběhla internetová soutěž "Vodní putování", kterou uspořádaly Středočeské vodárny a.s., člen skupiny Veolia.

Soutěž byla určena pro žáky 5. - 7. ročníků. Celkem se jí zúčastnilo 34 tříd ze 14 škol.

Naši školu reprezentovali žáci třídy 6.A, 6.B, 7.A a 7.B.
V celkovém součtu všech bodů jsme se umístili takto:

  • 6.B - 3. místo (157 bodů)
  • 6.A - 4. místo (156 bodů)
  • 7.A - 4. místo (156 bodů)
  • 7.B - 9. místo (144 bodů)

Za skvělou reprezentaci školy všem velice děkujeme. Příští rok se snad ještě polepšíme, neboť nám na 1. místo chyběly pouze 3 body.


14. listopadu 2008