Soutěž o nejlepší webové stránky škol už má vítěze

Zdroj: Kladenský deník, 31. ledna 2008

Autor: Robert Božovský

Kladno - Pátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky základních, středních a vyšších odborných škol na území Kladna byl dnes odpoledne slavnostně vyhlášen v obřadní síni magistrátu. Prvenství v kategorii základních škol v něm získala ZŠ a MŠ v ulici Zd. Petříka. Mezi středními a vyššími odbornými školami pak uspěla SPŠ a SOU na náměstí Ed. Beneše. Zvláštní cenu poroty v podobě digitálních fotoaparátů obdržely ZŠ a MŠ ve Vodárenské ulici a ZŠ v Amálské ulici.

Počet účastníků byl rekordní. Z 19 kladenských základních a základních uměleckých škol se jich soutěže www škola Kladno 2007 zúčastnilo 15, v kategrii středních a vyšších odborných škol ze 13 celkem osm, což je nejvyšší počet v historii dosavadních ročníků.

"U většiny základních škol  odborná porota ocenila pokračující kvalitativní posun v  hloubce, aktuálnosti a užitečnosti poskytovaných informací, představení škol veřejnosti, prezentaci Kladna a grafické zpracování webových stránek," uvedl předseda poroty a náměstek primátora Antonín Kajgr s tím, že střední a vyšší odborné školy zase představily nový přehledný design a líbivou grafiku.

Pro novou tabuli mají využití

Zástupci vítězné základní školy neskrývali z úspěchu a ceny v podobě interaktivní tabule svou radost. "Tato tabule už je třetí v pořadí, kterou máme. Jedna slouží při hodinách fyziky a chemie, druhou instalujeme v učebně přírodopisu a třetí chceme využít při výuce jazyků v prvním stupni. Jejich prostřednictvím děti pojímají učení jako hru, výuka je na interaktivních tabulích mnohem rychlejší a pestřejší," poznamenal ředitel školy Stanislav Bubeníček.

Stále je prý co zlepšovat

Spokojen byl také obsahový tvůrce webových stránek vítězné základní školy, učitel fyziky a informatiky Lukáš Jánský. "Soutěže jsme se zúčastnili potřetí. Předloni jsme obdrželi zvláštní cenu poroty za Skokana roku, loni jsme úspěch nezaznamenali a letos jsme vybojovali vítězství," prozradil Deníku.

Webová prezentace je podle Lukáše Jánského pro školu výbornou reklamou. To se projevuje například právě nyní, tedy v období před zápisy prvňáků. "Stále více dětí a jejich rodičů pracuje s internetem, takže jim jeho prostřednictvím můžeme poskytnou řadu cenných informací. Také komunikace elektronickou poštou je s nimi rychlejší a snažší, než třeba klasickou poštou" poznamenal autor webu.

Ten od loňského roku prošel další modernizací a úpravami. Vylepšeny byly informace o městě Kladně. "Chtěli jsme ukázat, že zde rádi žijeme. Zaměřili jsme se nejen na historii, ale i současnost, tedy kulturní vyžití, volnočasové aktivity, sport i přírodu. Zapojili jsme do toho rovněž žáky, kteří sbírali potřebné údaje v rámci výuky dějepisu a zeměpisu, při informatice vytvářeli fotografie a při výtvarné výchově obrázky," popsal pozadí úspěchu Lukáš Jánský.

V příštích měsících si klade mimo jiné za cíl provázat stávající webové stránky s internetovou prezentací jednotlivých tříd.


9. února 2008