Někoho vysvědčení potěší, jiní mají obavy

Zdroj: Kladenský deník, 29. června 2006

Autor: Zuzana Vlková

Kladno - Přípravy na předávání vysvědčení vrcholí. Někteří žáci se již nemohou dočkat až se svými výsledky pochlubí rodině. Pro jiné je však tento den noční můrou. Všichni ale mají něco společného, těší se na prázdniny.

Krasopisného vysvědčení se však již dnešní žáci nedočkají. Ve většině škol už konečné hodnocení vytvářejí na počítači. Nejinak tomu je i v Základní škole Stará Amálka v ulici Zdeňka Petříka v Kladně. "Vysvědčení tiskneme z počítače již třetím rokem. Pro většinu kantorů je to obrovská úspora času. Dříve jsme ho psali ručně, což zabralo až dva dny, teď to trvá tak půl hodiny. Učitelé zadávají známky ze svého předmětu do speciálního programu, ten je pak kompletuje a třídní provede kontrolu," uvedla výchovná poradkyně Miroslava Dupáková.

Přípravy na vysvědčení jsou ale mnohem delší. V posledních čtrnácti dnech školního roku mají kantoři plné ruce práce, diskutují o známkách, absolvují porady a případně dávají šance k opravám. "Předposlední hodinu daného předmětu dětem řekneme známku, ty pak mají možnost se k ní vyjádřit, a pokud nejsou spokojeny, mohou si domluvit poslední opravné zkoušení," dodala Dupáková.

"Nestává se nám příliš často, že by za námi přicházeli rodiče, kteří by chtěli abychom jejich dětem vylepšili známku. Nenecháváme nic na poslední chvíli, informujeme je průběžně celý rok, navíc mají možnost si hodnocení svých dětí kdykoli zkontrolovat na internetu, kde jsou uvedeny všechny jejich známky za pololetí," uvedla zástupkyně ředitele Šárka Vostarková.

Mezi nejoblíbenější předměty žáků již tradičně patří tělocvik a na Staré Amálce je stále populárnější fyzika. "Snažíme se hodně propojovat teorii s praxí. Proto jsme zakoupili interaktivní tabuli, ta nám dává nové možnosti a děti začala bavit i výuka jinak nepopulárních předmětů," dodala Vostarková.

"Na vysvědčení budu mít samé jedničky. Nejraději mám češtinu a tělocvik. V tom občas reprezentuji školu," sdělil jedenáctiletý Jaroslav Nykl ze 6.A. Každý ale nemůže být premiant a někteří žáci na Amálce k nim rozhodně nepatří. Tento školní rok skončí poněkud smutně pro čtyři žáky z druhého stupně, kteří na svém vysvědčení najdou hodnocení nedostatečně.


7. července 2006