Budovy "Staré Amálky" propojeny

Zdroj: Kladno - červen, 1. června 2015

Autor: Redakce

Bezpečný a bezproblémový pohyb žáků a pedagogů, ale i nové zázemí pro učitele a moderní učebny jsou výsledkem právě dokončeného projektu propojení stávajících budov Základní školy Zd. Petříka 1756 v Kladně. Více než 500 školáků teď může mezi budovami jednoduše přecházet v interiéru. Díky městu a ROP střední Čechy mají žáci i učitelé značně zjednodušený a příjemnější přístup do odborných pracoven i školní jídelny bez nutnosti chození přes venkovní prostory.

Součástí projektu spolufinancovaného z ROP střední Čechy a Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo i vybudování nové jazykové pracovny s technologií Robotel a interaktivní tabulí o kapacitě 20 žáků v přízemí budovy. V 1. patře školy vzniklo nové administrativní zázemí pro vedení a pracovníky školy, ve 2. patře pak zcela nová virtuální pracovna s interaktivní tabulí a dataprojektorem pro 30 žáků. Město Kladno dokázalo získat na projekt dotaci z ROP střední Čechy ve výši 6,97 milionu Kč, celkové náklady na projekt dosáhly 8,68 mil. Kč.

"Jsme rádi, že se na Kladně povedlo úspěšně dokončit další projekt kofinancovaný Evropskou unií, který prospěje žákům, učitelům i rodičům. Rekonstrukce škol a jejich vybavení moderní technikou pomáhají ke zlepšování kvality života v našem městě." říká primátor města Kladna Milan Volf.

Ing. Václav Chytil, ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy doplňuje: "Vždy nás těší, když můžeme zprostředkovat evropské peníze na projekt, který pomáhá zvýšit kvalitu vzdělávání mládeže".

"Naše škola je v čerpání dotací z prostředků EU velmi úspěšná, první peníze z fondů jsme získali již v roce 2011. Tento zdroj financí nám pomáhá plnit náš cíl, vychovávat sociálně silné osobnosti, které jsou schopné života v moderní společnosti," shrnuje ředitelka školy Šárka Vostarková.


12. června 2015