Včera proběhlo vyhlášení výsledků soutěže WWW ŠKOLA KLADNO 2014

Zdroj: Kladenskelisty.cz, 26. února 2015

Autor: Redakce

Online článek dostupný na: http://kladenskelisty.cz/96927/foto-vcera-probehlo-vyhlaseni-vysledku-souteze-www-skola-kladno-2014/

Originální grafika, informační přínos pro žáky i rodiče a další elektronické služby spolu s dalšími kritérii rozhodly o nejlepších webových stránkách základních a středních škol v Kladně.

 

Do 12. ročníku soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 2014“ se i letos přihlásilo celkem patnáct základních a osm středních a vyšších odborných škol, tedy přes 70 procent všech kladenských škol.

Předsedou pětičlenné poroty by náměstek primátora Přemysl Mužík, který Kladenským listům zodpověděl několik otázek, týkajících se soutěže.

 

Pane náměstku, můžete čtenářům sdělit, na co se porota při posuzování webů nejvíce zaměřila?

Porota se snažila co nejvíce zaměřit na informovanost stránek, na dobrou komunikaci, aby si rodiče mohli najít požadovanou informaci na co nejmenší počet kliků.

Můžete prozradit, zda připravujete pro další ročník soutěže nějakou novinku?

Ano, připravujeme novou kategorii, kde bude mít každá škola možnost přihlásit jeden mini web nebo stránku, kterou budou vytvářet jednotlivé třídy.

Kolik času strávila porota hodnocením všech soutěžních webů?

Každý člen poroty tomu věnoval svůj čas individuálně. Já osobně jsem hodnocením strávil několik večerů, protože jsem byl v porotě poprvé a snažil jsem se o co největší objektivitu.

Shodli jste se nakonec všichni na stejném vítězi?

Každý porotce vyplnil své hodnocení do tabulky, ve které byly obsaženy jednotlivé weby. Celkové hodnocení vyšlo matematickým průměrem a přesně takové potom bylo i pořadí jednotlivých účastníků.

Mezi základními školami zvítězila Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756. Nejlepší web ze škol středních měla Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954.

V kategorii základních škol ocenila odborná porota zejména rozsah a informační přínos školské tématiky, originální grafiku, i fotogalerie. Základní školy na svých webech stále rozšiřují škálu nabízených možností a služeb. Od obyčejného zasílání novinek na e-mail, přes e-žákovské knížky, online omluvenky, rezervace tělocvičen, až po objednání obědů nebo on-line vyučování pro dlouhodobě nepřítomné žáky.

Střední školy představily prakticky zaměřené webové stránky, ale i nové weby s nápaditým designem. Nechyběly informace pro rodiče a žáky základních škol o přijímacích řízeních, a také představení studijních a učebních oborů.

Porota udělila také zvláštní cenu ZŠ Moskevské 2929 za zcela nový web. Stejnou cenu obdržela i ZŠ Cyrila Boudy 1188, a to přesto, že se v době podávání přihlášek staly její webové stránky terčem kyberútoků. Škola proto musela celý původní web stáhnout a vystavit jen provizorní stránky, které jsou do dnešních dnů postupně dotvářeny.


26. února 2015