Stará Amálka dostává nový kabát

Zdroj: Kladno - leden, 5. ledna 2015

Autor: Šárka Vostarková

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756, známá též pod názvem Stará Amálka, se mění přímo před očima svých žáků. Od října 2014 naplno probíhají stavební práce za účelem propojení budov 1. a 2. stupně základní školy. Součástí těchto stavebních prací je i vznik nové jazykové pracovny s nejnovější technologií Robotel, kterou škola úspěšně využívá v moderní jazykové pracovně otevřené před dvěma lety a díky které se žáci učí jazyky intenzivněji a zejména individuálně, dále je vybavena dvoudotykovou interaktivní tabulí, jež přispívá k efekivnější a modernější výuce nejen jazyků, ale i jiných předmětů. Na interaktivní tabuli se v současné době dá pracovat ve všech třídách základní školy.

Další novinkou je nová virtuální počítačová učebna, která je v ČR raritou. Podle moderních trendů se škola připravuje na výuku pomocí tabletů. V rámci zapojení školy do výzvy 51 prochází pedagogičtí pracovníci školením, jež by je mělo na tuto změnu připravit.

V současné době disponuje škola 60 tablety a stala se partnerskou školou firmy Microsoft. Všechny tyto změny probíhají jak za velké finanční podpory Magistrátu města Kladna, tak i samotné školy úspěšně čerpající dotace z EU, které podporují rozvoj vzdělávání prostřednictvím nejmodernějších technologií.

Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka


8. ledna 2015