Vojáci 4. brigády rychlého nasazení zamířili do Základní školy a Mateřské školy Zdeňka Petříka v Kladně

Zdroj: Měsíčník Kladno, 1. března 2014

Autor: redakce

Od letošního září je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy zahrnut prezentační program resortu obrany "Příprava občanů k obraně státu - POKOS", který vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu. S cílem propojit teorii s praxí vyrazili vojáci 4. brigády rychlého nasazení do základní školy mezi žáky, kde prezentovali informace o současné Armádě České republiky, její historii a předali žákům zkušenosti ze svých zahraničních misí. Žáci si také mohli po přednášce na téma chemická ochrana vyzkoušet nejrůznější zajímavé předměty a ochranné pomůcky a byli seznámeni i se zdravotnickou přípravou. Tato škola byla vůbec první, kam vojáci s tímto programem zamířili, a plánuje se, že by během roku navštívili postupně všechny kraje, odkud se aktivně hlásí školy, které také mají zájem setkat se s vojáky v roli pedagogů. Po celodopoledním pásmu přednášek, praktických ukázek a autentických fotografií ze zahraničních misí byli žáci nadšeni a kromě nevšedního zážitku si spousta z nich odnášela domů i upomínkové předměty, které získávali v průběhu celého dopoledne v rámci soutěžních úkolů a otázek.


13. března 2014