Nová jazyková pracovna v Kladně

Zdroj: Měsíčník Kladno, 1. března 2012

Autor: Město Kladno

V února byla slavnostně otevřena nová jazyková pracovna pro 17 žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Zd. Petříka 1756, která bude sloužit pro všechny žáky školy na výuku anglického a německého jazyka. Pracovna byla vybudována ze starého fyzikálního kabinetu a na její rekonstrukci se podílel zřizovatel školy - Statutární město Kladno. Město zaplatilo veškeré stavební práce. Na financování se podílela i sama škola, která financovala nákup nábytku a nového lina. Veškerá technika, která je ve třídě instalována a další pomůcky, které souvisí s výukou, byly financovány z projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji - Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše dotace, kterou škola získala, byla 2528834,48 Kč.


1. dubna 2012