Prevence hrou děti baví i učí

Zdroj: Kladenský deník, 16. ledna 2012

Autor: Sandra Bejšáková

Projektový den v Základní a Mateřské škole Zdeňka Petříka školákům ukázal rizika drog.

Kladno - Třída náctiletých žáků tuto vyučovací hodinu neztichla ani po zvonění. Tentokrát se o náplň vyučování starají sami žáci a učitel jim pomáhá. Představují mu své projekty o rizicích drog.

Kladenská škola akci poprvé připravila pro osmáky a deváťáky v prosinci, nyní se dostalo na sedmáky. A zdaleka se nejedná o nudné vyučovací hodiny.

Žáky akce zaujala. "Nejvíc mně bavilo, že jsme mohli pracovat pohromadě," ocenila jedna z dívek. Všichni se shodují také na tom, že to bylo něco úplně jiného a podobnou výuku by si přáli častěji.

"Projekt je dvoudenní. První den vyprávěl dětem o životě s drogami Evžen Klouček, který pracuje v organizaci Drop In, kde se věnují prevenci a starají o drogově závislé. Nepřišel však sám. S ním školu navštívila abstinující klientka a představila svůj životní příběh," popsala metodička prevence Petra Dlouhá, která ve škole také učí.

Druhý den měli sedmáci skupinovou práci. Připomínali si informace z předchozího dne a učitel jim pomáhal s utříděním vědomostí.

Trojice a čtveřice si rozdělily skupiny návykových látek a snažily se popsat účinky, rizika i příklady známých osobností, jež drogy užívaly.

"Je to reakce na aktuální téma, spolu s vedením školy jsme proto projektový den zorganizovali," dodala Petra Dlouhá.


16. ledna 2012