Školy opět soutěžily o nejlepší webové stránky

Zdroj: Měsíčník Kladno 2008, 4. března 2008

Autor: Josef Seifert

V pořadí již pátý ročník soutěže www škola Kladno 2007 vyhlásilo loni na podzim Statutární město Kladno pod záštitou primátora Ing. Dana Jiránka. "Touto soutěží podporujeme žáky a učitele základních, středních a vyšších odborných škol při tvorbě webových stránek. Cílem je zajistit rozvoj tvorby, aktualizace webových stránek a využití internetu - důležitého prvku moderní komunikační technologie, kladenskými školami pro potřeby žáků, rodičů a široké veřejnosti", vysvětlil primátor podstatu soutěže.

Do soutěže se přihlásilo 15 základních škola, 8 středních škol a učilišť z Kladna. Primátor jemnoval předsedu a členy odborné poroty z řad vyhlašovatele, členů Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu, případně další nezávislé členy, která webové stránky škol již vyhodnotila. Soutěž má dvě kategorie A - www stránka základní školy a základní umělecké školy a B - www stránka střední a vyšší odborné školy. Porota hodnotila zpracování školské tématiky, aktuálnost, rozsah a praktickou použitelnost poskytovaných informací, přínos pro prezentaci města Kladna, přístup školy ke zkvalitňování života ve městě a přehlednost a grafické zpracování.

Město Kladno každý rok oceňuje úspěšné školy zajímavými cenami. Stejně tak tomu bylo i v tomto ročníku. Společně za obě kategorie byla navíc udělena zvláštní cena poroty. Každý člen poroty předložil vlastní návrh, o kterém bylo hlasováno. Zvláštní cenu získala škola s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje předseda odborné poroty. Je možné současné ocenění cenou i zvláštní cenou. Slavnostní předání cen úspěšným školám proběhlo 30. ledna 2008 v obřadní síni kladenského magistrátu.


4. března 2008