Projekt - chemie

Žáci devátého ročníku pracovali na společných projektech. Každá skupina si vybrala téma z nabídky a pak jej společně vypracovali. 

Po vypracování proběhla společná prezentace projektu před celou třídou. 

Projekty byly vystaveny v prostorách školy.


15. června 2022