Lezecká stěna - soutěž

Soutěž v lezení

Od září 2021 se postupně účastnily páté, šesté a sedmé ročníky sportovního programu na lezecké stěně v Huťské ulici v bývalém areálu Poldi.

Dětem se zde věnovali profesionální instruktoři jak na nízké bouldrové stěně, kde děti absolvovaly spoustu drobných soutěží a legrácek, tak i na osmnáct metrů vysoké stěně, kde si děti vyzkoušely lezení s bezpečným jištěním „shora“, při němž získávali body potřebné do naší soutěže. Akce byla totiž pojata jako mezitřídní soutěž, jejíž definitivní výsledky jsou známé od středy 27. 4. 2022, kdy o svém konečném vítězství rozhodli žáci třídy 7.A. Překonali o pár bodů hezké výkony svých mladších spolužáků ze tříd 5.A a 6.A, kteří se umístili v poměrně těsném závěsu na druhém a třetím místě.

Nejen jim, ale i ostatním třídám patří gratulace k pěkným výkonům.

Za největší přínos této soutěže ovšem považujeme skutečnost, že nejedno dítě překonalo někdy malý, jindy větší a nejednou také opravdu veliký strach a nejistotu v nezvyklé výšce. Všem, kteří si tímto strachem prošli a kteří zvítězili sami nad sebou jeho překonáním, patří náš velký obdiv a naše uznání.

Fotografie z jednotlivých lezeckýchakcí najdou žáci ve svých třídních týmech na Teams.


6. května 2022