Hornictví na Kladensku

V úterý 21. 1. 2020 se žáci 3.B, 2.B, 1.A a 1.B zúčastnili v rámci předmětu Člověk a jeho svět přednášky Hornictví na Kladensku.

Žáci se dověděli mnoho zajímavých informací o počátcích těžby černého uhlí v našem regionu. Jak těžba probíhala a jak změnila ráz krajiny v okolí Kladna. Co vše horníci k těžbě používali a jaká rizika  jsou s hornictvím spojována. Žáci prvních tříd si vyrobili těžní věž, starší žáci si prohlédli hornické kahany a vzorky uhlí. 

Žákům se přednáška moc líbila, protože se dověděli některé zajímavosti o místě, kde žijí.

 


23. ledna 2020