Poznávací zájezd do Vídně

V termínu od 9. do 11. 12. 2019 se žáci studující německý jazyk zúčastnili zájezdu do Rakouska. Vyučující se svými žáky se sešli před Základní školou Kladno, Zd. Petříka 1756 kolem půl šesté ráno. Prvním cílem výletu byl Hofburg, což bylo zimní sídlo Habsburků. Dnes jsou zde uloženy rakouské korunovační klenoty. Žákům se líbily a se zájmem si je prohlédli. Při cestě z Hofburgu ukázala paní učitelka Dlouhá žákům balkon, odkud Adolf Hitler vyhlásil anšlus Rakouska.

Druhý den na naše žáky čekala návštěva chrámu svatého Štěpána a drezura lipicánů. Žáci se od paní učitelky Cífkové a od pana učitele Rosenkranze dozvěděli něco k historii tohoto chrámu, který se začal stavět ve 14. století, ale byl dokončen o více jak 100 let později. Mnozí žáci byli nadšeni z drezury lipicánů a jen litovali, že neviděli tyto koně v běhu, v trysku nebo jak přeskakují překážky.

Ve středu 11. prosince si žáci sbalili své věci, nasedli do autobusu, který je a vyučující přepravil k Schönbrunnu, k letnímu sídlu Habsburků. Prohlídka zámku trvala téměř hodinu. Žáci dostali elektronického průvodce a poslechli si výklad v českém jazyce.

Po všechny dny zájezdu si žáci procvičovali své jazykové dovednosti návštěvami vánočních trhů, kde si mohli zakoupit vánoční dárky pro své nejbližší, jídlo, keramiku a pití. Nejkrásněji vyzdobený trh se nacházel před vídeňskou radnicí, na čemž se shodla většina žáků i učitelů.


13. prosince 2019