Soutěž Poznej Kladno

V květnu se 6.A zúčastnila soutěže Poznej Kladno. Žáci se rozdělili do 4 družstev a společně plnili zadané úkoly. První část materiálů vytvářeli soutěžící ve škole. V rámci výtvarné výchovy vyráběli vizitky, erby a plakáty s informacemi o našem městě. Druhá etapa soutěže probíhala přímo v ulicích Kladna.

Všechna 4 družstva byla úspěšná. Ketlymové (ve složení Filippi, Hlavsová, Hotový, Kejzlar, Linková, Mandová, Mourek, Pavlíčková, Valešová) dokonce zvítězili. Gratulujeme!

 


10. června 2019