ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

Velikonoční soutěž školního parlamentu

Průběh Velikonoční soutěže

V březnu byla s pomalu blížícími se svátky jara vyhlášena soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu třídy na prvním stupni. Žáci měli necelý měsíc na to, aby se tohoto úkolu zhostili více než svědomitě. S pomocí třídní učitelky a ve spolupráci s pedagogy výtvarné výchovy vznikla krásná velikonoční témata. Ve třídách bylo možné hodnotit tematicky zaměřené nástěnky, okna plná jarních květin (živých i malovaných) i všudypřítomné kraslice. 10.4.2019 byly vybranými žáky školního parlamentu nafoceny všechny tyto učebny prvního stupně. Téhož dne byly všechny fotografie zkompletované. Dne 17. 4. 2019 proběhla na zasedání parlamentu prezentace vyzdobených tříd. Všichni přítomní žáci hlasovali tajně, anonymně, formou udělením bodů od 0 do 5 bodů. Každý bohužel nemůže vyhrát. Nejvyšší počet bodů získala třída 1.B, která bude 10.5. také náležitě odměněna.

 


9. května 2019