Poznej Kladno

Soutěž – Poznej město Kladno

Dne 3. května se žáci VI.A zúčastnili hry pořádané ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. Cílem bylo projít stanovenou trasu (z náměstí Starosty Pavla k náměstí Edvarda Beneše), všímat si kladenských památek a vyplnit pracovní list, jenž se týkal těchto pamětihodností.

Již předtím se žáci rozdělili do 4 skupin. Na start na náměstí Starosty Pavla s sebou přinesli ručně namalované erby a upoutávky na nějakou zajímavost, která se nachází poblíž jejich školy. Tyto dva úkoly odevzdali organizátorovi soutěže. Na náměstí namalovali jednu ze tří staveb: radnici, archív nebo kostel. Tuto kresbu a krátkou báseň o Kladně předali učitelům. Ti jim dali pracovní listy a žáci procházeli již uvedenou trasu. V žádném případě se nejednalo o závod s časem, ale o závod s pozorností a všímavostí. Vyplněný pracovní list předali organizátorovi a na náměstí Edvarda Beneše splnili poslední úkol. Sestavili jako puzzle rozstříhanou fotografii některé z kladenských památek. Po odevzdání i tohoto úkolu odešli žáci se svými učiteli do své školy.


10. května 2018