Dramatický kroužek

Ve středu 25. 4. 2018 žáci z dramatického kroužku předvedli dětem z 1. oddělení školní družiny divadelní představení Kouzelná píšťalka, které nacvičovali během školního roku. 


3. května 2018