Anglické představení

Ve dnech 20. a 21. 3. 2018 proběhla v rámci výuky anglického jazyka na naší škole již tradiční představení divadla jednoho herce Dr. Klutz Show. Žáci třetích a čtvrtých ročníků shlédli nové představení The Little Australian Show díky kterému se seznámili s mnoha zajímavostmi z tohoto nejmenšího světadílu. Znalosti o Austrálii si měli možnost rozšířit žáci osmých a devátých ročníku v průběhu představení The Australian Show II, které navazovalo na představení shlédnuté před rokem a bylo oproti loňskému trochu více prezentační, než žáci očekávali. Pro žáky pátého a šestého ročníku bylo zábavné a poučné zúčastnit se útěku divokých zvířat před požárem z buše v rámci interaktivního představení Bilby´s Bush Adventures. Seznámili se nejen s názvy mnohých exotických australských zvířat, ale i s mnoha jejich typickými znaky. Rozšířit a zopakovat slovní zásobu a procvičit gramatické jevy si díky těmto představením mohli procvičit všichni zúčastnění. Žáky sedmého ročníku nadchlo představení The Mad Proffesor Show, ve kterém mohli vlastnoručně pod vedením „šíleného“ profesora provést několik fyzikálních pokusů, kterých principy znají z hodin fyziky. Žáci navštěvující kroužek anglické konverzace potěšila krátká návštěva Dr. Klutze na jejich pravidelném setkání, na kterém si s ním příjemně popovídali a kde je Dr. Klutz naučil i krátkou písničku k procvičování hláskování. Věříme, že všechna tato setkání byla pro všechny nejen užitečná, ale i zábavná. Těšíme se opět na další.


9. dubna 2018