Dopravní výchova - 4.B

Dne 23. 10. 2017 proběhla ve dvou vyučovacích hodinách ve 4.B teorie dopravní výchovy. Tato teorie byla doplňkem předcházející návštěvy žáků na dopravním hřišti. Hodiny vedl instruktor Filip, který se žáky vhodnou formou a sympatickým přístupem řešil různé dopravní situace, připomínal dopravní značky, jejich význam a umístění na silnici. Žáci se také dozvěděli, že ještě jednou půjdou

ve druhém pololetí na dopravní hřiště a zopakují si i teorii. Vše završí znalostním testem, na jehož konci bude pro každého úspěšného řešitele cyklistický průkaz. Teorie dopravní výchovy má pro žáky smysl, neboť se každý den stávají účastníky silničního provozu, a proto připomínání pravidel je na místě.


30. října 2017