Dny pro záchranu života

Již od roku 2016/2017 spolupracuje naše škola se zkušenými záchránáři z Prahy, kteří připravují pro žáky 1. a 2.stupně program.

Cílem tohoto programu je naučit žáky interaktivní a zábavnou formou základy poskytnutí první pomoci. Žáci si v minulém roce vyzkoušeli resuscitaci, ošetřili rány, zlomeniny, krvácení a jiná poranění, se kterými by se mohli setkat v praktickém životě. Vše si natrénovali na modelových situacích a reálně namaskovaných poraněních, pod vedením zkušených záchranářů a dohledem pedagoga.

Letos byl od 11. do 13. 9. připraven volně navazující program, který vycházel již ze zkušeností a znalostí žáků, neboť podobným způsobem byli žáci školeni na škole v přírodě. V teoretické části se lektor zaměřil zejména na různé stupně popálenin a způsob ošetření. Žákům byla připomenuta i resuscitace, kterou si každý fyzicky vyzkoušel. Praktická část byla soustředěna na simulovaný požár školy a orientaci v zakouřeném prostoru. Žáci se učili, co v takové situaci udělat, jak se zachovat. Součástí programu byla  také simulovaná komunikace s dispečinkem záchranné služby a prohlídka plně vybaveného sanitního vozu, kde si žáci vyzkoušeli přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.

 


2. října 2017