Revolution train

Na začátku dubna se žáci 8.B zúčastnili preventivního programu „Revolution Train“, který měl odradit veřejnost před užíváním návykových látek. Celý program se odehrál ve vlaku, což mělo symbolizovat, že lidský život je jako vlak, který se vydal na cestu a u něhož jen my určujeme, jakým směrem a kam se vydá.

Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Při vstupu do vlaku obdrželi mobil, aby mohli hlasováním sdělit svůj názor na pasáž filmu, kterou právě zhlédli. Filmový příběh střídaly scény – 3D modely, které byly do vlaku instalovány. Díky tomu se žáci mohli podívat, jak vypadá bar, osobní automobil po srážce s motocyklem, cela, drogový kufřík, možné obydlí narkomanů atd.

Tento preventivní program se žákům hodně líbil. Mnozí jej hodnotili jako velmi zdařilý a doporučili by jej i pro další ročníky. Při zpětné diskuzi uváděli, že daný program pravděpodobně neodradí úplně všechny lidi od užívání návykových látek, ale že je určitě donutí se nad tím zamyslet. 


7. dubna 2024