Výlet žáků 1. ročníku do Přerova nad Labem

Dne 26. 3. 2024 se třídy 1.A a 1.B vypravily na výlet do Přerova nad Labem.

Žáci si zde prohlédli velikonočně vyzdobený skanzen.

Nejvíce se všem líbila stará škola. Velký úspěch slavila oslovská lavice.

Po prohlídce skanzenu si žáci ve výtvarných dílničkách vyrobili keramického ptáčka.

Poznatky získané na výletě se nám budou hodit v prvouce.


26. března 2024