Zdravotníci

Dne 12. 2. 2024 proběhla akce Zdravotníci.

Žáci všech tříd se akce zúčastnili ve dvou hodinových blocích.

Jedna část zahrnovala seznámení s důležitými čísly IZS a praktickou zkoušku masáže srdce.

Druhá část probíhala na školním dvoře, kde se žáci seznámili s prvním ošetřením a následným převozem pacienta sanitkou.

Zároveň si žáci sami vyzkoušeli ošetření některých druhů úrazů.


5. března 2024