Památky světa

V prosinci 2023 se chodba naší školy se změnila v “Malou galerii” prací devátých tříd. Galerie ukazuje práce žáků  vytvořených v hodinách výtvarné výchovy. Jde o plakáty s vlastními kresbami památek světa spojených s jejich domovinou. Při tvorbě žáci uplatnili vlastní výtvarné schopnosti, procvičili si i získali  znalosti ze zeměpisu. Dozvěděli se více o památkách a tím si i obohatili “všeobecný přehled”. 


2. ledna 2024