Návštěva Pražského hrad a setkání s panem prezidentem - 7.A

Dne 15. 12. 2023 se žáci 7.A zúčastnili exkurze do Prahy, kde byla pro ně připravena hra „Hra na Hrad“. V průběhu této akce se žáci seznámili pamětihodnostmi, které jsou v expozici Hradu vystavené. K nim žáci dostali pracovní listy a plnili zadané úkoly. Součástí této exkurze bylo i překvapení, kdy se žáci setkali s prezidentem Petrem Pavlem, který s nimi krátce pohovořil o tom, že i on chodil na stejnou školu jako oni nyní. Popřál jim hodně úspěchu a hezké vánoční svátky.

Akce se žákům hodně líbila a kromě nových dějepisných poznatků si odváží i zážitek ze setkání s hlavou státu.


2. ledna 2024