Návštěva ZUŠ 2.B

Dne 4. 12. 2023 navštívila třída 2.B Základní uměleckou školu na Kladně.


2. ledna 2024