Den pro školu

Dne 22. 11. 2023 proběhla na naší škole akce v rámci volby pování pro žáky 9. ročníku "Den pro školu".

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny ve spolupráci se Začni učit!

Jedná se o setkání s odborníkem z praxe, které může pomoci žákům a studentům odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění.

V rámci tohoto dne naši školu navštívila

 Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA

Dlouhodobě se věnuje pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, dětem se specifickými potřebami a podpoře neziskových organizací. V současné době pracuje v PPP STEP a je lektorkou skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje interní procesy řízení.

Setkání se uskutečnilo se žáky devátých ročníků. Žáci si rozšířili své kompetence a získali lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady jsou potřeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění, a co by oni sami chtěli v budoucnu dělat. Uvědomili si své silné stránky a jak je mohou uplatnit ve svém budoucím životě a povolání.


27. listopadu 2023